NEUROLOGIA
Zaburzenia lękowe
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Farmakoterapia i CBT w terapii zaburzeń lękowych u osób starszych

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Marzena Jaskot
|
Źródło: Antidepressant medication augmented with cognitive-behavioral therapy for generalized anxiety disorder in older adults.Wetherell JL, Petkus AJ, White KS, Nguyen H, Kornblith S, Andreescu C, Zisook S, Lenze EJ. Am J Psychiatry. 2013 Jul 1
Lęk uogólniony często występuje u osób starszych, w konsekwencji doprowadzając do ich gorszego funkcjonowania. Pomimo, że stosowanie leków przeciwdepresyjnych przynosi pozytywne rezultaty wiele osób wymaga jednak dodatkowej terapii. Łączenie farmakoterapii leczenia i terapii poznawczo behawioralnej (CBT) zwiększa dobrą odpowiedź i zapobiega nawrotom choroby u osób starszych z rozpoznaniem zaburzeń lękowych uogólnionych.
W cytowanym badaniu wzięli udział pacjenci ≥ 60 r.ż z rozpoznaniem zaburzeń lękowych uogólnionych (N = 73). Początkowo otrzymywali oni przez okres 12 tygodni escitalopram, a następnie w sposób losowy podzielni zostali do 4 podgrup - osoby otrzymujące: a) 16 tygodni escitalopram (10-20 mg/d) + CBT, a następnie 28 tygodni escitalopram; b) escitalopram samodzielnie, c) escitalopram + CBT, następnie placebo, d) escitalopram samodzielnie, a następnie placebo. Wyniki wykazały, iż stosowany model: escitalopram + CBT przyniósł korzyści w postaci poprawy wyników mierzonych kwestionariuszem Penn (ang. the Penn State Worry Questionnaire ), ale nie miał wpływu na poprawę w zakresie redukcji lęku mierzonej skalą Hamiltona w porównaniu do grupy osób pobierającej sam escitalopram. Zarówno stosowanie escitalopramu jak i CBT zapobiegało nawrotom choroby istotnie bardziej niż podczas pobierania placebo. Stosowanie leków przeciwdepresyjnych + CBT prowadziło w krótkim okresie do zmniejszenia „zamartwiania się” .
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.