NEUROLOGIA
Zaburzenia lękowe
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Nieprawidłowości połączeń pomiędzy ciałem migdałowatym a korą przedczołową u pacjentów z rozpoznaniem lęku społecznego

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Izabela Żmijewska
|
Źródło: Aberant amygdala-frontal cortex connectivity during perception of fearful faces at rest in generalized social anxiety disorder. Prater KE, Hosanagar A, Klumpp H, Angstadt M, Luan Phan K. Depress Anxiety. 2012 Nov 26
Zaburzenia lękowe o typie uogólnionego lęk społecznego (ang. generalized social anxiety disorder, gSAD) charakteryzują się nadmierną reaktywnością ciała migdałowatego na społeczne sygnały zagrożenia, jednakże nadal nie jest w pełni znane czy i na jakiej zasadzie ciało migdałowate współdziała z funkcjonalnie i anatomicznie połączoną korą przedczołową (ang. prefrontal cortex, PFC).
Ostatnie wyniki badań wskazują na nieprawidłowości połączeń ciała migdałowatego z przyśrodkową częścią PFC występujące u pacjentów z rozpoznaniem lęku społecznego. Prater i wsp. w prezentowanym badaniu oceniali aktywność i połączenia ciała migdałowatego z korą przedczołową podczas obserwowania twarzy o ekspresji lęku/strachu oraz podczas spoczynku u pacjentów ze stwierdzonym lękiem społecznym. W badaniu wzięło udział 20 pacjentów z rozpoznaniem gSAD oraz 17 zdrowych osób z grupy kontrolnej. Wszystkie osoby miały wykonany funkcjonalny rezo-nans magnetyczny podczas wykonywania zadania obserwowania twarzy z wyrażonym stra-chem/lękiem oraz podczas spoczynku. Wyniki wykazały, iż w porównaniu do grupy kontrolnej u osób z rozpoznaniem gSAD stwierdzono mniejszą aktywność połączeń pomiędzy ciałem migdałowatym a przednim zakrętem obręczy (ang. anterior cingulate cortex, ACC) oraz grzbietowo-boczną korą przedczołową (ang. dorsolateral prefrontal cortex, DLPFC) podczas zadania obserwowania twarzy o ekspresji strachu. U pacjentów z rozpoznaniem gSAD wykazano również mniejszą łączność pomiędzy ciałem migdałowatym i ACC w trakcie spoczynku w porównaniu do osób z grupy kontrolnej.

Bibliografia dla zainteresowanych

1. Insula reactivity and connectivity to anterior cingulate cortex when processing threat in gen-eralized social anxiety disorder. Biol Psychol. 2012
2. Oxytocin attenuates amygdala reactivity to fear in generalized social anxiety disorder. Neu-ropsychopharmacology. 2010
3. Neuroticism modulates amygdala-prefrontal connectivity in response to negative emotional facial expressions. Neuroimage. 2010
4. Functional atlas of emotional faces processing: a voxel-based meta-analysis of 105 functional magnetic resonance imaging studies. J Psychiatry Neurosci. 2009
5. Distributed and interactive brain mechanisms during emotion face perception: evidence from functional neuroimaging. Neuropsychologia. 2007
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.