Specjalizacje, Kategorie, Działy

Program XXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Udostępnij:
11 września rozpocznie się w Białymstoku jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Będą to aż cztery dni spotkań wypełnionych merytorycznymi sesjami i warsztatami.
Pierwszy dzień zjazdu to liczne warsztaty odbywające się w kilku salach, podczas których będą poruszane takie zagadnienia, jak choroba Parkinsona, udar mózgu, padaczka, polineuropatie czy badanie płynu mózgowo-rdzeniowego.

Dzień drugi rozpoczną sesje w formule „śniadania z ekspertem”, w trakcie których uczestnicy zjazdu zyskają wiedzę na temat perspektywy leczenia trombolitycznego i trombektomijnego w udarze mózgu, leczenia dyskopatii, powikłań infekcyjnych i autoimmunologicznych DMT w SM, choroby Fabry'ego i Pompego.

Istotnym punktem programu będą prezentacje zakwalifikowanych streszczeń dotyczących między innymi chorób naczyniowych układu nerwowego i pozapiramidowego, chorób demielinizacyjnych i zapalnych OUN, neurorehabilitacji i nowotworów układu nerwowego.

Na uczestników czekają również praktyczne wykłady, podczas których eksperci będą prezentować konkretne przypadki kliniczne, doniesienia własne, jak również najnowsze rekomendacje w zakresie diagnostyki i leczenia wielu chorób neurologicznych.

Nie zabraknie również sesji specjalnych poświęconych równie ważnym zagadnieniom, m.in.
funkcjonowaniu kobiet w neurologii oraz odporności psychicznej i wypaleniu zawodowym lekarza.

Szczegóły programu dostępne są na stronie wydarzenia.

PROGRAM


Przewodniczącą Komitetu Naukowego XXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego jest prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska.

Już dziś zachęcamy do rejestracji i udziału w tym niewątpliwie istotnym święcie polskiej neurologii!

REJESTRACJA
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.