Specjalizacje, Kategorie, Działy

Rola układu endokannabinoidowego w patogenezie chorób degeneracyjnych

Redaktor: Aleksandra Lang
|
Układ endokannabinoidowy pełni ważną funkcję w mechanizmach uczenia się i pamięci, emocji, zachowania, percepcji bólu oraz neuroprotekcji. Istotną rolę w procesach pamięci odgrywa czynność receptora CB1. Agoniści receptora CB1 zaburzają procesy pamięciowe, natomiast antagoniści tego receptora odwracają te deficyty lub działają jako wzmacniacze pamięci.
Układ endokannabinoidowy (endocannabinoid system – ECS) ma znaczenie m.in. w odpowiedzi organizmu na sygnały stresowe, immunologicznej reakcji obronnej, regulacji napięcia mięśni oraz rozszerzaniu naczyń krwionośnych. W skład układu endokannabinoidowego wchodzą receptory kannabinoidowe CB1 (cannabinoid 1) i CB2 (cannabinoid 2), a także endogenne kannabinoidy oraz enzymy regulujące syntezę i biodegradację endokannabinoidów. Receptory CB1 występują przede wszystkim w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Ich silna ekspresja zachodzi w korze mózgowej, hipokampie, jądrach podstawy oraz móżdżku, a w mniejszym stopniu w jądrze migdałowatym, podwzgórzu, jądrze półleżącym oraz rdzeniu kręgowym. Poza OUN występują w wątrobie, płucach, mięśniach gładkich, komórkach trzustki, śródbłonku naczyń krwionośnych, śródbłonku narządów płciowych oraz komórkach układu odpornościowego. Receptory CB2 występują w komórkach układu odpornościowego, takich jak makrofagi, neutrofile, monocyty, limfocyty B i T oraz komórki mikrogleju, a ponadto we włóknach nerwowych skóry i keratynocytach, komórkach kości, takich jak osteoblasty, osteo­cyty, osteoklasty, w komórkach wątroby i komórkach wydzielania somatostatyny w trzustce. Obecność receptorów CB2 wykazano również w OUN – w astrocytach oraz komórkach mikrogleju.

Pełny tekst artykułu: Rola układu endokannabinoidowego w patogenezie chorób degeneracyjnych
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.