Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Toczeń rumieniowaty układowy i polineuropatia stanu krytycznego

Redaktor: Arleta Czarnik |Data: 16.09.2021
 
 
Wystąpienie objawów neurologicznych u chorego na SLE wiąże się z cięższym przebiegiem tej przewlekłej choroby autoimmunologicznej i wyższą śmiertelnością. W pracy opisano przypadek polineuropatii stanu krytycznego u pacjentki ze SLE i infekcją.
Toczeń rumieniowaty układowy (systemic lupus erythematosus – SLE) jest przewlekłą chorobą tkanki łącznej przebiegającą z zajęciem wielu narządów. Częstość występowania SLE na świecie szacuje się na 130/100 000 mieszkańców. Zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym w przebiegu SLE najczęściej są opisywane jako ogniska pochodzenia naczyniowego, a najrzadziej jako uszkodzenie obwodowego układu nerwowego. Powikłania neurologiczne stwierdza się w 14–95% przypadków SLE. Tak duże różnice w częstości diagnozowania zajęcia układu nerwowego u pacjentów ze SLE można tłumaczyć trudnościami w diagnostyce. Wystąpienie objawów neurologicznych wiąże się z cięższym przebiegiem tej przewlekłej choroby autoimmunologicznej i wyższą śmiertelnością.

Objawy ze strony układu nerwowego występujące jednocześnie z objawami SLE mogą wysuwać się na pierwszy plan i maskować chorobę ogólnoustrojową. We wszystkich przypadkach podejrzenia polineuropatii lub miopatii u chorych na SLE wskazana jest diagnostyka neurologiczna, w tym badania obrazowe układu nerwowego i badania elektrofizjologiczne. W artykule opisano przypadek 66-letniej pacjentki ze SLE, u której zdiagnozowano polineuropatię stanu krytycznego.

Autorzy zwracają uwagę na polineuropatię stanu krytycznego jako przyczynę zmian neurologicznych u pacjentki ze SLE i infekcją. Przedstawiają trudności diagnostyczne, zagadnienia dotyczące terapii w takich przypadkach oraz znaczenie wczesnej kompleksowej rehabilitacji obejmującej zarówno usprawnianie narządu ruchu, jak i rehabilitację neurologiczną. Według wiedzy autorów jest to pierwszy opisany przypadek współwystępowania polineuropatii stanu krytycznego i SLE.

Pełna treść artykułu: Maria Katkowska, Marta Łosoś, Beata Tarnacka. Systemic lupus erythematosus and critical illness polyneuropathy. Reumatologia 2021; 59(4): 265-269.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe