NEUROLOGIA
Udary mózgu
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zmiany masy ciała związane ze stosowaniem leków przeciwpadaczkowych

Źródło: Pickrell WO, Lacey AS, Thomas RS i wsp. Weight change associated with antiepileptic drugs. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2012; doi:10.1136/jnnp-2012-303688
Autor: Izabela Żmijewska |Data: 11.01.2013
 
 
W badaniu przeprowadzonym przez Pickrell i wsp. stosowanie lewetiracetamu i kwasu walproinowego powiązano ze wzrostem masy ciała, a topiramatu ze spadkiem masy ciała.
Pickrell i wsp. przeanalizowali dane medyczne 1.1 miliona pacjentów, poszukując osób, u których dokonano pomiaru masy ciała w roku poprzedzającym włączenie leczenia przeciwpadaczkowego i od 3 miesięcy do roku później. Obliczono zmiany masy ciała 1423 pacjentów. Stosowanie lewetiracetamu i kwasu walproinowego było związane ze średnim wzrostem masy ciała o odpowiednio 1 kg i 0.74 kg (p = 0.02). Chorzy leczeni topiramatem stracili średnio 2.3 kg masy ciała (p = 0.02). Terapia lamotryginą i karbamazepiną nie była związana ze zmianą masy ciała. W innym badaniu, przeprowadzonym przez Gaspari i Guerreiro, wzrost masy ciała nastąpił u 12 spośród 18 chorych leczonych karbamazepiną [1]. Spadek masy ciała u pacjentów leczonych topiramatem obserwowali także Antel i Hebebrand [2].

1. Gaspari CN i Guerreiro CA. Modification in body weight associated with antiepileptic drugs. Arq Neuropsiquiatr 2010; 68(2):277-81.
2. Antel J i Hebebrand J. Weight-reducing side effects of the antiepileptic agents topiramate and zonisamide. Handb Exp Pharmacol 2012; (209):433-66.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.