Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Acetazolamid w bezdechu sennym

Źródło: Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński
Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 25.08.2020
 
 
Dotychczasowe przeglądy badań skupiały się na próbie leczenia poszczególnych typów bezdechu sennego – obturacyjnego i centralnego. W związku z tym badacze postanowili dociec, czy zastosowanie acetazolamidu jest skuteczne w leczeniu zarówno obturacyjnego (ang. obstructive sleep apnea, OSA), jak i centralnego bezdechu sennego (ang. central sleep apnea, CSA).
Naukowcy wykonali przegląd systematyczny z meta-analizą w celu dogłębnego poruszenia problemu, w jakim stopniu acetazolamid jest skuteczny w leczeniu bezdechu sennego oraz czy jego efektywność zależy od typu bezdechu. Widoczną poprawę stanu klinicznego pacjentów obserwowano, gdy stosowano przynajmniej 500mg dziennie acetazolamidu. W grupach interwencyjnych acetazolamid spowodował obniżenie wskaźnika bezdechów i spłyconych oddechów (ang. apnea-hypopnea index, AHI) o 13,8/h (95% CI: -16,3 – -11,4), a tym samym obniżenie AHI o 37,7% (95% CI: -44,7% – -31,3%) wartości początkowych. Poprawa AHI była podobna w przypadku leczenia OSA oraz CSA. Acetazolamid przyczyniał się do podwyższenia najniższej wartości saturacji SpO2 o 4,4% (95% CI: 2,3 – 6,5).

Opisane powyżej wyniki wskazują, że acetazolamid jest skuteczny w leczeniu zarówno centralnego, jak i obturacyjnego bezdechu sennego. Jednakże podejmowane w badaniach interwencje były krótkoterminowe. Należy wykonać badania z długą obserwacją, aby udowodnić skuteczność i bezpieczeństwo przewlekłej terapii bezdechu sennego z użyciem acetazolamidu. CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności)
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.