Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Anakinra u pacjentów z zapaleniem płuc wywołanym SARS-CoV-2

 
Anakinra to antagonista receptora dla interleukiny 1 posiadający silne działanie przeciwzapalne. W badaniu akronimie CORIMUNO-ANA-1 anakinra nie poprawiała wyników leczenia pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zapaleniem płuc w przebiegu COVID-19.
W kwietniu zeszłego roku w 16 szpitalach uniwersyteckich we Francji przeprowadzono badanie kliniczne oceniające skuteczność anakinry w leczeniu pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zapaleniem płuc wywołanym SARS-CoV-2.

Do badania zakwalifikowano pacjentów wymagających tlenoterapii przez maskę lub wąsy nosowe oraz CRP co najmniej 25 mg/litr, a jednocześnie niewymagających leczenia na oddziale intensywnej terapii w momencie przyjęcia do szpitala. Pacjenci byli randomizowani do standardowego postępowania oraz anakinry lub do samego standardowego postępowania. Badanie miało dwa pierwszorzędowe punkty końcowe: pierwszym był odsetek pacjentów, u których doszło do progresji do 4 dnia od randomizacji polegającej na śmierci lub potrzebie przeprowadzenia wentylacji inwazyjnej lub nieinwazyjnej. Drugim pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów, którzy przeżyli czternaście dni i nie wymagali czternastego dnia inwazyjnej lub nieinwazyjnej wentylacji.

59 pacjentów zrandomizowano do grupy interwencyjnej i 57 do grupy kontrolnej. Do progresji do czwartego dnia doszło u 36% pacjentów z grupy leczonej anakinrą i u 38% z grupy kontrolnej. Do 14 dnia bez jednoczesnej potrzeby wentylacji inwazyjnej lub nieinwazyjnej przeżyło 53% z grupy leczonej anakinrą i 49% z grupy interwencyjnej. W żadnym z pierwszorzędowych punktów końcowych nie odnotowano przewagi dodania anakinry do leczenia. 90 dni przeżyło w obu grupach po 73% pacjentów.

Naukowcy doszli do wniosku, że anakinra nie poprawiała efektów leczenia pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zapaleniem płuc w przebiegu COVID-19.

Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe