Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Antybiotykoterapia w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc

Źródło: doi:10.1001/jama.2021.4956
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 25.05.2021
 
 
W przebiegu idiopatycznego włóknienia płuc w obserwuje się zmianę profilu mikrobiomu płuc. Uważa się że wpłynięcie na niekorzystną zmianę mikrobiomu płuc może zahamować progresję idiopatycznego zwłóknienia płuc. W badaniu klinicznym o akronimie CleanUP-IPF oceniano zastosowanie kotrimoksazolu lub doksycykliny u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc.
W przebiegu idiopatycznego włóknienia płuc w obserwuje się zmianę profilu mikrobiomu płuc. Uważa się że wpłynięcie na niekorzystną zmianę mikrobiomu płuc może zahamować progresję idiopatycznego zwłóknienia płuc. W badaniu klinicznym o akronimie CleanUP-IPF oceniano zastosowanie kotrimoksazolu lub doksycykliny u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc.

Do badania zakwalifikowano 513 pacjentów w wieku co najmniej 40 lat, których zrandomizowano do antybiotykoterapii (254) lub postępowania standardowego (bez placebo). Pacjenci zrandomizowani do antybiotyków otrzymywali kotrimoksazol lub doksycyklinę. Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas do hospitalizacji z przyczyn oddechowych lub śmierć (ze wszystkich przyczyn).

Średnia wieku wyniosła 71 lat, a większość (76%) stanowili mężczyźni. Mediana czasu obserwacji wyniosła 13,1 miesięcy. W sumie zastosowanie antybiotyków nie wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka hospitalizacji z przyczyn oddechowych lub śmierci (HR=1,04 95% CI: 0,71-1,53). Również nie odnotowano, aby zastosowanie kotrimoksazolu lub doksycykliny miało przewagę nad innym leczeniem. W grupie leczonej antybiotykami częściej odnotowywano dolegliwości oddechowe, biegunkę lub wysypkę, a rzadziej infekcje w porównaniu z grupą kontrolną.

Zastosowanie antybiotyków w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc nie zmniejsza ryzyka hospitalizacji z powodów oddechowych lub śmierci. Badanie o akronimie CleanUP-IPF wskazuje, że pacjenci z idiopatycznym włóknieniem płuc nie uzyskują korzyści z takiego postępowania i nie powinno być ono zalecane.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)

Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe