SPECJALIZACJE
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Benralizumab nową terapią ciężkiej astmy?
 
Działy: Aktualności
Benralizumab to nowa terapia trudnej do leczenia astmy już zaaprobowany przez FDA. Lek podawany co 4 tygodnie obniża poziom eozynofilii.
Jedno z badań nad lekiem objęło 1306 chorych z ciężką, słabo kontrolowaną astmą leczonych metodami konwencjonalnymi. Pacjenci ci otrzymywali zastrzyki z nowego leku przez 56 tygodni podawane co 4 lub 8 tygodni albo otrzymywali placebo.

W podgrupie badacze analizowali 83 chorych wybranych losowo w Japonii, w kraju, gdzie pojawiają się nienaturalnie wysokie poziomy eozynofilii. Z tej grupy 46 chorych przyjmowało wysokie dawki wziewnych kortykosteroidów oraz długodziałające B2 agonisty. Pacjenci, którzy przyjmowali benralizumab co 4 lub 8 tygodni mieli odpowiednio o 66 lub 83 proc. zredukowaną częstość ostrych zaostrzeń, charakteryzowali się poprawą funkcji płuc oraz obniżeniem objawów ciężkiej astmy mierzonych skalą. Ta poprawa była stopniowo widoczna w ciągu 12-24 tygodni. Działania niepożądane występowały równie często co w grupie placebo. Wyniki okazały się jednoznaczne. Rezultaty sugerują jednak, ze efekt leku może zostać zaobserwowany kilka tygodni po rozpoczęciu jego stosowania. Wskazaniem jest przyjmowanie leku co 8 tygodni.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe