Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Benralizumab w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Źródło: Mikołaj Kamiński
Autor: Marta Koblańska |Data: 10.02.2020
 
 
Benralizumab jest przeciwciałem monoklonalnym stosowanym w ciężko przebiegającej astmie ze zwiększonym odsetkiem eozynofili we krwi. W badaniach klinicznych trzeciej fazy GALATHEA i TERRANOVA benralizumab nie redukował istotnie zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) w porównaniu z placebo.
Na łamach Lancet Respiratory Medicine opublikowano wyniki dodatkowych analiz obu badań klinicznych w celu scharakteryzowania subpopulacji pacjentów z POChP, którzy mogą odnosić korzyść dzięki stosowaniu benralizumabu. Uczestnikami badań GALATHEA i TERRANOVA były osoby w wieku 40-85 lat, w momencie włączenia do badania ze zwiększonym odsetkiem eozynofilii, występowaniem co najmniej dwóch zaostrzeń lub jednego ciężkiego zaostrzenia na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy pomimo stosowaniu podwójnej lub potrójnej terapii na POChP (długodziałający glikokortykosteroid wziewny oraz długodziałające beta-2-mimetyk i/lub antagonista receptorów muskarynowych w inhalacji).

Grupa pacjentów, która odniosła istotną korzyść ze stosowania benralizumabu w dawce 100 mg co 8 tygodni w porównaniu z placebo charakteryzowała się w momencie włączenia do badania liczbą eozynofilii w surowicy krwi ≥ 220 na mikrolitr, trzema lub więcej zaostrzeniami w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomimo stosowania potrójnej terapii (ryzyko względne [ang. relative risk, RR] = 0,70; 95% przedział ufności [ang. confidence interval]: 0,56-0,88). W przypadku mniejszej dawki, tj. 30 mg co 8 tygodni nie odnotowano istotnej korzyści w tej grupie pacjentów.

Jak zwracają uwagę autorzy badania, dodatkowa analiza wykazała subpopulację pacjentów z POChP, którzy mogą odnieść korzyść ze stosowania benralizumabu. Jednakże, badania GALATHEA i TERRANOVA nie były pierwotnie zaprojektowanie do badania efektu benralizumabu w tak szczególnie obciążonej grupie pacjentów, stąd potwierdzenie skuteczności tego leczenia biologicznego wymaga nowego badania klinicznego.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe