Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Bezpieczeństwo leczenia biologicznego astmy ciężkiej w czasach pandemii COVID-19

Redaktor: Arleta Czarnik |Data: 30.09.2021
 
 
Leczenie biologiczne nie wykazuje znaczącego wpływu na przebieg COVID-19 u pacjentów z astmą ciężką i może być u nich bezpiecznie stosowane pod warunkiem zachowania wszystkich środków ostrożności, jednak decyzje powinny być podejmowane indywidualnie.
Chociaż mamy coraz większą wiedzę na temat COVID-19, wciąż brakuje informacji o tej infekcji i jej wpływie na pacjentów z chorobami przewlekłymi, takimi jak astma. Według wielu organizacji zajmujących się zdrowiem terapia biologiczna u pacjentów z astmą ciężką powinna być kontynuowana. Wciąż jednak nie ma wystarczających dowodów na bezpieczeństwo leczenia biologicznego u tych chorych w przypadku zakażenia SARS-CoV-2. Istnieją pewne obawy dotyczące zaostrzeń astmy i ciężkości COVID-19 u pacjentów poddawanych leczeniu biologicznemu.

Celem badania opublikowanego na łamach czasopisma „Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology” była ocena informacji, które udało się do tej pory zebrać na temat bezpieczeństwa leczenia astmy ciężkiej w czasach pandemii COVID-19.

Autorzy przeanalizowali dane dotyczące omalizumabu, reslizumabu, mepolizumabu, benralizumabu oraz dupilumabu, które pochodzą z opisów przypadków, badań ankietowych, badań jedno- i wieloośrodkowych, a także z artykułów przeglądowych. Tematyka badania skupiała się na ryzyku pogorszenia choroby u pacjentów z astmą podczas pandemii COVID-19 oraz ciężkości infekcji.

Wiemy, że astma nie naraża chorych na większe ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 – odsetek pacjentów z astmą wśród tych, którzy zachorowali na COVID-19, jest znacznie mniejszy w porównaniu z populacją ogólną. Nie ma dowodów na to, że leki biologiczne osłabiają odpowiedź immunologiczną.

Ogólny wzorzec postępowania u pacjentów z ciężką astmą w związku z pandemią COVID-19 powinien obejmować więcej leczenia biologicznego i mniej steroidów. Należy jednak pamiętać, że ochrona przed zaostrzeniami astmy nadal pozostaje kluczowa. Leczenie biologiczne nie wykazuje znaczącego wpływu na przebieg COVID-19, jednak decyzje powinny być podejmowane indywidualnie.

Autorzy doszli do wniosku, że nie ma silnych dowodów na ryzyko zaostrzenia astmy u pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 podczas cyklu terapii biologicznej. Leczenie biologiczne może być bezpiecznie stosowane u pacjentów z astmą ciężką tak długo, jak zachowane są wszystkie środki ostrożności oraz ocena indywidualna.

Pełna treść artykułu: Dorota Nawarycz, Rafał Pawliczak. Safety of biological treatment of severe asthma during the COVID-19 pandemic. Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2021; 8(3): 134-138.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.