Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Co poprawia wyniki leczenia POChP?

Autor: Marta Koblańska |Data: 27.07.2020
 
 
Metered Cryospray (MCS), promieniowy spray, który dostarcza zaprogramowane dawki ciekłego azotu (LN2) do dróg oddechowych tchawiczo-oskrzelowych, był bezpieczny i skuteczny w poprawianiu wielowymiarowych wyników zgłaszanych przez pacjentów u pacjentów z przewlekłym zapaleniem oskrzeli w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), zgodnie z wynikami opublikowanymi w European Respiratory Journal.
W sumie 35 pacjentów z przewlekłym zapaleniem oskrzeli w przebiegu POChP (średni wiek 67,2 ± 7,0 lat) zostało włączonych do tego prospektywnego, otwartego badania (identyfikator ClinicalTrials.gov: NCT02483637). Badanie zostało przeprowadzone na stanowiskach w Wielkiej Brytanii, Holandii i Kanadzie. Leczenie obejmowało użycie urządzenia kriochirurgicznego, które dostarczało odmierzone dawki LN2 z naczynia naczyniowego do cewnika, który emitował promieniowy spray. Faza A badania, którą ukończyło 11 pacjentów w okresie od marca do sierpnia 2016 roku, oceniała wykonalność i bezpieczeństwo leczenia MCS. Dodatkowych 24 pacjentów przeszło fazę B, która składała się z 3 zaplanowanych zabiegów LN2 dostarczonych do drzewa tchawiczo-oskrzelowego.

Pacjenci byli oceniani osobiście po 3, 6, 9 i 12 miesiącach od ostatniego leczenia MCS. Główne wyniki obejmowały wykonalność (tj. zakończenie leczenia), skuteczność (tj. 3-miesięczna zmiana w kwestionariuszu St. George’s Respiratory Questionnaire [SGRQ]) i bezpieczeństwo (tj. częstość występowania zdarzeń niepożądanych [AE]). Dodatkowe drugorzędne wyniki obejmowały czynność płuc, wydolność wysiłkową i wyniki zgłaszane przez pacjentów.

Wszystkie 3 zabiegi ukończyło 34 pacjentów. Każda sesja trwała 34,3 ± 12,1 minuty i była oddzielona od 4 do 6 tygodni. Dostarczono około 1800 dawek LN2. Badacze zaobserwowali klinicznie znaczącą poprawę wyników zgłaszanych przez pacjentów po 3 miesiącach, w tym istotne zmiany w SGRQ (-6,4; 95% CI, -11,4 do -1,3; p = 0,01), test oceniający POChP (CAT; -3,8; 95 % CI, -6,4 do -1,3; P <0,01) i kwestionariusz Leicester Cough (LCQ; 21,6; 95% CI, 7,3-35,9; P <0,01).
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe