Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Co przyniosą badania nad nowym przeciwciałem monoklonalnym i szczepionkami przeciwko RSV?

Źródło: Karolina Wotlińska-Pełka
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 15.09.2022
 
 
Syncytialny wirus oddechowy jest szczególnie niebezpieczny dla niemowląt urodzonych przedwcześnie i obciążonych chorobami serca lub płuc. Nirsevimab jest kolejnym przeciwciałem monoklonalnym opracowywanym do walki z RSV. Naukowcy donoszą też o obiecujących wynikach badań nad szczepionkami.
Najnowszy numer „Journal of Infections Diseases” prezentuje 14 publikacji związanych z RSV.

Syncytialny wirus oddechowy (respiratory syncytial virus – RSV) jest rocznie odpowiedzialny w USA za 58 000 hospitalizacji wśród dzieci poniżej piątego roku życia. W latach 2009–2019 spowodował w Stanach Zjednoczonych Ameryki od 100 do 500 zgonów w grupie pediatrycznej.

Patogen jest szczególnie niebezpieczny dla niemowląt urodzonych przedwcześnie i obciążonych chorobami serca lub płuc. Ostre zapalenie oskrzelików wywołane przez RSV stanowiło w USA 9,6% hospitalizacji od stycznia 2009 r. do września 2015 r. i 9,3% od października 2015 r. do grudnia 2019 r.

Nowe przeciwciało monoklonalne
Pomimo braku szczepionki przeciwko RSV terapia prewencyjna w grupie niemowlęcej pozwala na immunizację bierną paliwizumabem, zatwierdzonym przeciwciałem monoklonalnym.

Publikacje „Journal of Infections Diseases” donoszą o wynikach działania nowego preparatu: nirsevimabu, który jest kolejnym przeciwciałem monoklonalnym opracowywanym do walki z RSV.

Badanie, którym kierowała Alexia Kieffer, wykorzystało modele statystyczno-analityczne do oszacowania wpływu immunizacji nirsevimabem wszystkich niemowląt na system opieki zdrowotnej.

Model pokazał, że powszechne podanie nowego leku mogłoby zapobiec 290 174 przypadkom zakażenia górnych dróg oddechowych związanych z RSV i zmniejszyć o 24 986 liczbę hospitalizacji. Obliczono, że takie podejście mogłoby zmniejszyć wydatki amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej o 612 milionów dolarów. Nirsevimab byłby więc po zatwierdzeniu atrakcyjną opcją terapeutyczną, szczególnie że ma przedłużone działanie i w przeciwieństwie do paliwizumabu, wymaga tylko jednokrotnego podania w sezonie. Lek musiałby być jednak zatwierdzony do terapii RSV i mieć określoną wycenę.

Paliwizumab jest przeznaczony dla niemowląt z grupy ryzyka, urodzonych przed 29. tygodniem życia i obciążonych chorobami kardiopulmonologicznymi. Preparat podaje się domięśniowo raz w miesiącu, w sezonie zakażeń wirusem syncytialnym, wymaga więc około 5 podań. W badaniach klinicznych redukował ryzyko hospitalizacji w przebiegu zakażenia RSV o 55%. Lek jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciw epitopowi w antygenowym miejscu A białka fuzyjnego RSV. Preparat ma dobry profil bezpieczeństwa i skuteczności.

Obiecujące badania nad szczepionkami
Trwają też intensywne prace nad szczepionkami chroniącymi przed zakażeniem wirusem syncytialnym. Pfizer informował o pozytywnych doniesieniach z badań swojego kandydata na szczepionkę mRNA w grupie osób dorosłych.

Natomiast preparat szczepienny mRNA-1345 Moderny jest oceniany w grupie pediatrycznej i osób dorosłych od sierpnia 2021 r. Szczepionki mogłyby stanowić niedrogą alternatywę dla przeciwciał monoklonalnych.

Kilka firm pracuje też nad doustnymi preparatami przeciwwirusowymi przeciw RSV, tj. EDP-938.

Opracowanie: mgr farm. Karolina Wotlińska-Pełka

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.