Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Co wpływa na zaostrzenia sezonowe u chorych na astmę oskrzelową?
Źródło: Małgorzata Farnik
Autor: Marta Koblańska |Data: 12.04.2019
 
 
Dni o zwiększonej liczbie interwencji z powodu zaostrzeń astmy określane są jako HAAD – high admision asthma days. Meataanaliza publikowanych do tej pory prac wskazuje, że HAAD obserwuje się najczęściej w okresie pylenia traw, co dotyczy w szczególności populacji dziecięcej. Inne czynniki istotne mające wpływ na zaostrzenia to silne wiatry oraz opady deszczu.
Astma jest chorobą o z zmiennym przebiegu, cechuje się występowaniem zaostrzeń, okresowego pogorszenia przebiegu choroby – jakie czynniki wpływają na epizody zaostrzeń? Czy można zaobserwować sezonowość takich zaostrzeń? Znaczenie takich czynników nie jest często badane – głównie dane dotyczą populacji najmłodszych chorych. W badaniu populacji Australii stwierdzono znamienne różnice między różnymi okresami roku –największa ich częstość była obserwowana z okresie lutego, połowy listopada oraz w czerwcu. Okres jesienno- zimowy sprzyja głownie wirusowym zaostrzeniom, taka etiologia ma kluczowe znaczenie zarówno u chorych dorosłych ja i u dzieci. Okres listopada sprzyja również w rejonie Australii zwiększonej ekspozycji na obecne tam alergeny sezonowe. Dla występowania zaostrzeń istotną rolę odgrywa zmiana wilgotności powietrza, okresy intensywnego deszczu w tym rejonie, obserwacje te wskazują na duże znacznie nie tyle samych czynników alergicznych, ale szeregu parametrów związanych z ekspozycją na czynniki klimatyczne i środowiskowe. W innym badaniu obejmującym zarówno populację Australii jak i Włoch, Wielkiej Brytanii, stwierdzono większy związek między ekspozycją na alergeny sezonowe (pylenie traw) niż zmiany w narażeniu na zanieczyszczenie powietrza.

W badaniu z udziałem dużej populacji chorych (ponad 6 tys) w różnych regionach Chin stwierdzono istotnie większy odsetek zaostrzeń wymagających hospitalizacji w okresie wiosennym oraz jesiennym. Mimo róznic pod względem klimatycznym oraz specyfiki alergenów zależność ta dotyczyła wszystkich 7-miu różnych obszarów geograficznych Chin.

Mimo zróżnicowania klimatycznego oraz charakteru ekspozycji alergenowej w różnych obszarach świata - badania zgodnie wskazują na okres wiosenny oraz jesienny jako czas większej częstości zaostrzeń zarówno w populacji dziecięcej jak i dorosłych. Jednym z czynników wpływających na zwiększenie ryzyka zaostrzenia jest ekspozycja na alergeny wziewne.


Teach SJ, Gergen PJ, Stanley J. Szefler SJ. Seasonal Risk Factors for Asthma Exacerbations among Inner City Children J Allergy Clin Immunol. 2015 Jun; 135(6): 1465–1473.e5.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe