Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Czarnoskórzy mężczyźni chorzy na POChP i rozedmę płucną mają podwyższone ryzyko wtórnej samoistnej odmy opłucnowej

Źródło: Chest Journal
Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 09.11.2020
 
 
Częstość występowania wtórnej samoistnej odmy opłucnowej wśród pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i rozedmą płuc jest zwiększona u dorosłych i mężczyzn rasy czarnej – poinformowali naukowcy podczas wirtualnego dorocznego spotkania CHEST.
Naukowcy ocenili dane z 27 amerykańskich systemów opieki zdrowotnej. Zidentyfikowano 1167490 osób z POChP lub rozedmą od kwietnia 2015 do kwietnia 2020. Zbadano pacjentów z pierwszą w historii samoistną odmą opłucnową i obliczono 5-letnią chorobowość i zapadalność oraz scharakteryzowano dane stratyfikowane pod kątem rasy i płci.

W porównaniu z osobami bez POChP lub rozedmy częstość występowania samoistnej odmy opłucnowej była wyższa wśród pacjentów ze wspomnianymi schorzeniami i wyniosła 345 na 100 000 osób w porównaniu z 30 na 100 000 badanych (wskaźnik chorobowości [PR] = 11,41; 95% CI, 11,01–11,83).

Częstość występowania wtórnej spontanicznej odmy opłucnowej była znacznie wyższa u osób rasy czarnej w porównaniu z osobami rasy białej i wynosiła 423 na 100 000 osób w porównaniu z 344 na 100 000 badanych (PR = 1,23; 95% CI, 1,12–1,36). Częstość występowania była również wyższa wśród mężczyzn w porównaniu z kobietami (PR = 1,95; 95% CI, 1,82-2,08).

Roczna częstość występowania pierwszej wtórnej samoistnej odmy opłucnowej wynosiła 50 przypadków na 100 000 (0,05%) wśród osób z POChP lub rozedmą płuc w latach 2019-2020. Roczna zapadalność była wyższa wśród osób rasy czarnej w porównaniu z osobami białymi (90 przypadków w porównaniu z 46 przypadkami na 100 000 osób) i wyższa u mężczyzn niż u kobiet (69 vs 31 przypadków na 100 000).

Naukowcy stwierdzili, że nie jest do końca jasne, dlaczego pewne cechy demograficzne zwiększają predyspozycje do wtórnej samoistnej odmy opłucnowej u pacjentów z POChP i rozedmą. Stwierdzili również, że pacjenci wysokiego ryzyka mogą być kandydatami do profilaktycznej pleurodezy chemicznej.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe