Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Długotrwałe stosowanie tezakaftoru-iwakaftoru u pacjentów z mukowiscydozą

Źródło: The Lancet/op.Mikołaj Kamiński
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 24.03.2021
 
 
Przedłużona obserwacja pacjentów w badaniu EXTEND trwała 96 tygodni. Długotrwałe stosowanie tezatezakaftoru i iwakaftoru było bezpiecznie i dobrze tolerowane przez większość pacjentów z mukowiscydozą – wynika z publikacji w „The Lancet".
Skuteczność i bezpieczeństwo tezakaftoru–iwacaftoru u pacjentów z mukowiscydozą mających co najmniej 12 lat były obserwowane u homozygot pod względem mutacji Phe508Del CFTR w badaniu o akronimie EVOLVE oraz u heterozygot w badaniu EXPAND. Przedłużona obserwacja pacjentów trwała 96 tygodni.

W badaniu EXTEND obserwowano 1404 osób. Zrekrutowani pacjenci otrzymywali tezakaftor 100 mg raz dziennie oraz iwakaftor 150 mg 2 razy dziennie przez 96 tygodni. Pierwszorzędowym punktem końcowym obserwacji było bezpieczeństwo oraz tolerancja na długotrwale zastosowanie leczenie. W sumie w okresie obserwacji 22 (2 proc.) pacjentów przerwało leczenie z powodu zdarzeń niepożądanych. U 351 (34 proc.) wystąpiły poważne zdarzenia niepożądane, z czego najczęstszymi były: infekcyjne zaostrzenia mukowiscydozy oraz krwioplucie. Nie odnotowano śmierci związanej z zastosowanym leczeniem.

Długotrwałe stosowanie teza tezakaftoru i iwakaftoru było bezpiecznie i dobrze tolerowane przez większość pacjentów. Oznacza to, że u pacjentów z mukowiscydozą z obecnością mutacji Phe508Del CFTR możliwe jest długotrwałe leczenie wyżej wymienioną kombinacją.

Opracował lek. med. Mikołaj Kamiński

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.