Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Donosowe kortykosteroidy nie zawsze skuteczne u dzieci z OBS

Wyślij:
Udostępnij:
Źródło: Damian Matusiak, DOI: https://doi.org/10.1016/j.chest.2022.06.026
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 18.08.2022
 
 
Obturacyjny bezdech senny to problem nie tylko dorosłych, ale i dzieci. Okazuje się, że powszechnie stosowane kortykosteroidy nie do końca znajdują uzasadnienie w tej grupie pacjentów, o czym przekonują naukowcy w najnowszej publikacji na łamach „The Chest”.
Naukowcy z University of Pennsylvania School of Medicine przeprowadzili randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, oceniające skuteczność donosowej sterydoterapii u dzieci z obturacyjnym bezdechem sennym. Jak podkreślili, mimo że wytyczne American Academy of Pediatrics sugerują ich stosowanie u dzieci z łagodną postacią choroby, u których adenotonsillektomia jest przeciwwskazana, to praktyka kliniczna pokazuje, że używa się ich w całej gamie nasilenia, stąd badanie mające wyjaśnić zasadność takiego postępowania.

W randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu 134 dzieci w wieku od 5 do 12 lat zostało losowo przydzielonych w stosunku 2:1 do grupy otrzymującej przez 3 miesiące donosowe kortykosteroidy lub placebo; następnie dzieci z grupy badawczej były ponownie randomizowane do grupy otrzymującej steroidy lub placebo przez 9 miesięcy.

Nie wykazano różnic w zakresie AHI (apnea-hypopnea index) między grupami; podobnie nasilenie objawów i wyniki neurobehawioralne nie różniły się między grupami. 38 dzieci, które otrzymywały steroidy przez 12 miesięcy, osiągnęło istotny (ale nieistotny klinicznie) spadek AHI z 7,2 do 3,7 zdarzenia na godzinę. Niemniej wykazano pewną korzyść – kortykosteroidy donosowe zapewniały mniej zaostrzeń astmy, infekcji górnych dróg oddechowych i zaostrzeń OBS.

Autorzy podają, że głównym przesłaniem badania jest fakt, iż sterydoterapia donosowa może pomagać w leczeniu, lecz sama w sobie nie leczy. O komentarz został poproszony prof. Rakesh Bhattacharjee z University of California, który podkreślił, że decyzje co do leczenia powinny opierać się na polisomnografii, która kategoryzuje OBS, a poza tym można zaoferować takie leczenie dzieciom z łagodnym bezdechem sennym jako sposób na uniknięcie leczenia chirurgicznego lub tym z resztkowym bezdechem po adenotonsillektomii.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.