Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

ERS: Rekomendacje w sprawie bezdechu sennego i ryzyka związanego z prowadzeniem pojazdu

Autor: Monika Stelmach |Data: 26.03.2021
 
 
Unia Europejska wprowadziła przepisy, które ograniczają osobom z obturacyjnym bezdechem sennym kierowanie pojazdem do momentu uzyskania skutecznego leczenia. Raport European Respiratory Society (Europejskie Towarzystwo Chorób Płuc) zawiera wskazówki dla lekarzy dotyczące terapii OBS i testów umożliwiających przywrócenie zgody na siadanie za kierownicą.
Obturacyjny bezdech senny (OSA, obstructive sleep apnea) należy do grupy zaburzeń oddychania w czasie snu (SDB, sleep disordered breathing). Ostatnie badania sugerują, że nawet 1 na 2 mężczyzn może mieć umiarkowaną lub ciężką SDB. Nadmierna senność w ciągu dnia, czyli jedna z konsekwencji SBD, jest szczególnie niebezpieczne podczas prowadzenia pojazdu.

W 2014 roku Unia Europejska wprowadziła przepisy, które ograniczają osobom z obturacyjnym bezdechem sennym możliwość kierowania pojazdem do momentu uzyskania skutecznego leczenia. Kierowcy potrzebują zaświadczenia od lekarza, w celu potwierdzenia, że są zdolni do wykonywania tej czynności po udanej terapii. Lekarze mieli jednak wątpliwości związane z miarodajnością testów używanych do oceny ciężkości obturacyjnego bezdechu sennego i możliwości dokładnego pomiaru senności.

Ze względu na regulacje unijne i obawy lekarzy, European Respiratory Society (ERS) powołało grupę ekspertów, którzy zajęli się problemami OBS, senności i prowadzenia pojazdów. Zespół opracował raport na ten temat.

W skład grupy weszli specjaliści z dziedziny pulmonologii, neurologii, psychiatrii i zdrowia publicznego, a także przedstawiciel pacjentów. Grupa zadaniowa pracowała nad szczegółowym przeglądem ponad 30-letniej literatury medycznej.

Eksperci wydali oświadczenie dla klinicystów dotyczące oceny ryzyka prowadzenia pojazdów przez osoby z obturacyjnym bezdechem sennym.

Rekomendują aby:
- ciężkość obturacyjnego bezdechu sennego oceniana jako sam bezdech i hipopnoea (AHI) nie pozwala przewidywać zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych u pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym. AHI służy do wskazania, jak ciężki jest obturacyjny bezdech senny - mierzy, ile zdarzeń ma miejsce w ciągu godziny,
- nadmierna senność jest głównym czynnikiem ryzyka w określaniu zagrożenia wypadkiem przy obturacyjnym bezdechu sennym, ale nie ma ona związku z AHI i może częściowo wynikać z nieobturacyjnych bezdechów sennych,
- w przypadku gdy lekarz nie jest pewien, czy dana osoba dokładnie ocenia swoją senność, uzasadnione jest przeprowadzenie dalszych badań, takich jak test czuwanie, zwłaszcza w przypadku zawodowych kierowców,
- skuteczne i zgodne z wytycznymi leczenie obturacyjnego bezdechu sennego za pomocą CPAP w znacznym stopniu odwraca zwiększone ryzyko wypadku i można wtedy wznowić prowadzenie pojazdu po pomyślnym leczeniu pacjenta.

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe