Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Enoksaparyna u pacjentów hospitalizowanych z powodu SARS-CoV-2

Źródło: The Lancet
Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 19.11.2020
 
 
W przebiegu COVID-19 obserwuje się uwalnianie prozapalnych cytokin, które zwiększają podatność do wykrzepiania wewnątrznaczyniowego. Na łamach EClinicalMedicine ukazały się wyniki badania kohortowego przeprowadzonego w czasie pierwszej fali zachorowań we Włoszech dotyczącego zastosowania profilaktyki przeciwzakrzepowej z wykorzystaniem enoksaparyny u pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19.
Zidentyfikowano 799 pacjentów (57 proc.), którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę enoksaparyny w czasie hospitalizacji oraz 604 (43 proc,), którzy nie otrzymali ani jednej dawki enoksaparyny. W wieloczynnikowym modelu regresji Poissona zastosowanie enoksaparyny związane było z mniejszą śmiertelnością wewnątrzszpitalną (OR=0,53; 95 proc. CI: 0,40-0,70) oraz mniejszym ryzykiem pobytu na oddziale intensywnej terapii (OR=0,48; 95 proc. CI: 0,32-0,69) w porównaniu z niezastosowaniem profilaktyki przeciwzakrzepowej.

Wyniki omawianego badania kohortowego sugerują korzyści wynikające z zastosowania enoksaparyny u pacjentów z COVID-19. Oznacza to, że kluczowe w leczeniu COVID-19 może być ograniczenie pozakrzepowych efektów burzy cytokinowej przez zastosowanie heparyny drobnocząsteczkowej.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe