Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Eradykacja Pseudomonas aeruginosa u pacjentów z mukowiscydozą za pomocą dożylnych lub doustnych antybiotyków: wyniki badania TORPEDO-CF

Źródło: THELANCET.COM, Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński
Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 06.10.2020
 
 
Przewlekłe infekcje dolnych dróg oddechowych spowodowane przez Pseudomonas aeruginosa są częstymi dolegliwościami u pacjentów z mukowiscydozą, które często i dość znacznie przyczyniają się do skrócenia czasu życia. W badaniu akronimie TORPEDO-CF porównano skuteczność i bezpieczeństwo eradykacji Pseudomonas aeruginosa za pomocą terapii dożylnej lub doustnej.
Do badania włączono chorych na mukowiscydozę od wieku niemowlęcego po dorosłych, u których wyizolowano Pseudomonas aeruginosa. Z badania wykluczono osoby, u których bakteria wykazywała oporność na antybiotyki stosowane w badaniu lub jeśli pacjenci mieli przeciwwskazania do ich stosowania. Ponadto, nie wzięto pod uwagę pacjentów, u których wyizolowano Pseudomonas aeruginosa po wcześniejszym ,nieskutecznym leczeniu (czas od skutecznego leczenia musiał wynosić co najmniej jeden rok). Pacjenci byli randomizowanani do dożylnego ceftazydymu i tobramycyny przez 14 dni lub do stosowania cyprofloksacyny doustnie przez 12 tygodni. Dodatkowo oba ramiona badania otrzymywały przez 12 tygodni kolistymetat sodu w formie wziewnej. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów, u których udało się wyeradykować bakterie w ciągu 3 miesięcy i nie doszło do infekcji w okresie 15 miesięcy.

W sumie do eradykacji dożylnej zostało z randomizowanych 137 osób, a do eradykacji doustnej 149. Ogółem 44% z grupy leczonej dożylnie i 52% z grupy leczonej doustnie spełniło pierwszorzędowy punkt końcowy, jednak skuteczność leczenia nie różniła się istotnie pomiędzy grupami (RR=0,84; 95% CI: 0,65-1,09; p=0,18). Leczenie dożylne wiązało się z wyższymi kosztami w porównaniu z leczeniem doustnym.

Wyniki badania TORPEDO-CF nie wspierają hipotezy o wyższości eradykacji Pseudomonas aeruginosa za pomocą antybiotykoterapii dożylnej nad antybiotykoterapią doustną.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), RR – Relative Risk (pl. ryzyko względne)
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.