Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Fluwoksamina w ambulatoryjnym leczeniu COVID-19

Źródło: JAMA Network
Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 04.12.2020
 
 
Fluwoksamina to selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny oraz antagonista receptora sigma 1. Receptor sigma 1 to białko wewnątrzkomórkowe uczestniczące w szlaku procesów zapalnych, takich jak sepsa. Na łamach JAMA ukazały się wyniki wstępnego badania dotyczącego zastosowania fluwoksaminy u pacjentów z COVID-19 leczonych w domu.
Do badania włączono pacjentów z objawami COVID-19 leczonych ambulatoryjnie. Randomizowano ich do fluwoksaminy w dawce 100 mg 3 razy dziennie przez 15 dni lub do placebo. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów, u których doszło do pogorszenia klinicznego w ciągu 15 dni od randomizacji, co zdefiniowano jako:

1. duszność lub zapalenie płuc lub hospitalizacja,
2. saturacja poniżej 92% lub potrzeba tlenoterapii.

Do ramienia interwencyjnego zrandomizowano 80 pacjentów, a do placebo 72 osoby. W sumie 6 pacjentów z grupy placebo doświadczyło pogorszenia stanu, podczas gdy w grupie leczonej fluwoksaminą żaden nie doznał pogorszenia stanu (różnica: 8,7%; p=0,009).

Pacjenci z łagodnym przebiegiem COVID-19 mogą odnosić korzyść z zastosowania fluwoksaminy. Należy pamiętać o tym, że omawiane badanie obejmowało niewielką grupę oraz krótki okres obserwacji i wyniki powinny zostać zweryfikowane większym randomizowanym badaniu klinicznym.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe