Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Inhalacja amikacyny skutecznym postępowaniem w leczeniu mykobakterioz
Źródło: DM/www.atsjournals.org
Autor: Marta Koblańska |Data: 19.09.2018
 
 
Mykobakteriozy wywołane przez Mycobacterium avium complex (MAC) są rzadsze od gruźlicy, jednak i w tym przypadku poszukuje się skutecznych terapii - prątki te są bowiem szczególnie groźne dla pacjentów z niedoborami odporności, których nie jest wcale mało.
Oceniono skuteczność i bezpieczeństwo zawiesiny do inhalacji amikacyny w postaci liposomów (ALIS) dodanej do standardowej terapii opartej na wytycznych* (Guideline-Based Therapy, GBT) u pacjentów z oporną na leczenie chorobą płuc wywołaną przez MAC. Dorośli z MAC-dodatnią hodowlą plwociny, leczeni co najmniej 6 miesięcy, zostali losowo przydzieleni (2:1) do otrzymania ALIS z GBT (ALIS plus GBT) lub tylko standardową terapią. Amikacyna podawana była raz na dobę w fiolkach jednorazowego użytku dostarczających 590 mg amikacyny do nebulizatora.

Za najważniejszy cel terapii obrano eradykację prątków, określoną jako 3 kolejne plwociny MAC-ujemne w badaniu comiesięcznym, przeprowadzanym do 6. miesiąca terapii. Zakwalifikowani pacjenci (ALIS + GBT n=224; sam GBT n=112) cechowali się średnią wieku 64,7 lat; 69,3% badanej populacji stanowiły kobiety, 30,7% mężczyźni; większość badanych cierpiała z powodu rozstrzeni oskrzeli (62,5%), POChP (14,3%) lub obu tych schorzeń (11,9%).

Eliminację prątków udało się osiągnąć u 65 z 224 pacjentów (29,0%) otrzymujących dodatkowo amikacynę i 10 z 112 (8,9%) poddanych dotychczasowej, standardowej terapii (OR, 4,22; 95% CI 2,08, 8,57; P <0,001). Pacjenci w grupie ALIS+GBT okazali się bardziej skłonni do eradykacji (współczynnik ryzyka 3,90; 95% CI, 2,00, 7,60). Działania niepożądane dotyczące układu oddechowego (głównie dysfonia, kaszel i duszność) zgłaszano u 87,4% pacjentów otrzymujących amikacynę w nebulizacji i 50,0% otrzymujących GBT; poważne zdarzenia niepożądane związane z leczeniem wystąpiły odpowiednio u 20,2% i 17,9% pacjentów.

Stosunkowo proste leczenie, polegające na podawaniu dobrze znanej amikacyny w nebulizacji, pozwoliło na znacznie skuteczniejsze leczenie mykobakteriozy wywołanej przez Mycobacterium avium complex. Zostało to udowodnione na stosunkowo licznej grupie pacjentów i miejmy nadzieję, iż takie postępowanie na stałe zagości w praktyce klinicznej.

Więcej
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe