Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Lobektomia vs. radioterapia w niskozaawansowanym NDRP
Źródło: Damian Matusiak/https://erj.ersjournals.com/content/early/2019/03/15/13993003.01561-2018 http://onkologia.org.pl/nowotwory-zlosliwe-oplucnej-pluca-c33-34/ http://onkologia.zalecenia.med.pl/pdf/zalecenia_PTOK_tom1_03_Nowotwory_pluca_i_oplucnej_20141107.pdf
Autor: Marta Koblańska |Data: 16.04.2019
 
 
W grupie pacjentów z prawidłową, niezaburzoną funkcją układu oddechowego lobetkomia wideotorakoskopowa skutkowała medianą przeżycia całkowitego na poziomie 77 miesięcy, u poddanych radioterapii mediana wyniosła 38 miesięcy.
Rak płuca jest w Polsce główną przyczyną zgonów z powodu nowotworów, a liczba zachorowań (ponad 20 tysięcy rocznie) niestety rośnie. W I, II i w niektórych przypadkach stopnia zaawansowania IIIA możliwa jest resekcja części płuca i tym samym duża szansa na wyleczenie. W przypadkach dyskwalifikacji z leczenia chirurgicznego oraz w sytuacji, gdy obecna jest niewielka zmiana w obwodowej części klatki piersiowej można zastosować radioterapię. Grupą pacjentów (całkiem niemałą), u której decyzja o zakwalifikowaniu do operacji jest niekiedy trudna stanowią osoby w podeszłym wieku. Holenderscy naukowcy sprawdzili, która z metod leczenia - chirurgia czy radioterapia - wykazuje wyższość u osób starszych.

Na łamach prestiżowego czasopisma European Respiratory Journal ukazało się retrospektywne badanie oceniające wyniki leczenia pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w I stopniu zaawansowania; u części chorych przeprowadzono resekcję wideotorakoskopową, w drugiej grupie stereotaktyczną radioterapię. Przeanalizowano dane 792 osób powyżej 65. roku życia i sprawdzono, która z metod wykazuje wyższość szczególnie pod względem przeżyć całkowitych (OS).

W grupie pacjentów z prawidłową, niezaburzoną funkcją układu oddechowego lobetkomia wideotorakoskopowa skutkowała medianą przeżycia całkowitego na poziomie 77 miesięcy, w u poddanych radioterapii 38 miesięcy. W wymienionej grupie pacjentów wskaźnik przeżyć rocznych, 3-letnich oraz 5-letnich wyniósł dla lobektomii odpowiednio 92%, 76% i 65%, a dla stereotaktycznej radioterapii odpowiednio 90%, 52% i 29%; co bardzo ważne, tak znacząca różnica okazała się istotna statystycznie (p<0,001). Podobne wyniki uzyskano w grupie pacjentów z istniejącymi zaburzeniami funkcji układu oddechowego, gdzie mediana przeżycia całkowitego wyniosła 77 i 33 miesiące odpowiednio dla lobektomii i radioterapii, a przeżycia roczne, 3-letnie i 5-letnie wyniosły 91%, 68% i 58% w grupie poddanej lobektomii i 87%, 46% i 29% u osób poddanych radioterapii stereotaktycznej (p<0,001). Powyższe zależności, wykazujące przewagę lobektomii wideotorakoskopowej w zakresie przeżycia, odnotowano dla całej badanej populacji, niezależnie od funkcji układu oddechowego (p=0,034).
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe