Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Metaanaliza potwierdza, że poziom ekspresji Ki-67 stanowi czynnik prognostyczny w raku płuca
Źródło: DM/respiratory-research.biomedcentral.com
Autor: Marta Koblańska |Data: 06.09.2018
 
 
Rak płuca jest nie tylko najczęstszą przyczyną zgonów z powodu nowotworu, ale także chorobą bardzo zróżnicowaną histopatologicznie i molekularnie.
Zespół chińskich badaczy dokonał metaanalizy badań określających efektu prognostycznego poziomu Ki-67 w raku płuca. Przeanalizowano w sumie 108 badań, które objęły 14 732 pacjentów, przy czym w 96 badaniach punktem końcowym było całkowita przeżywalność (OS), a w 19 przeżycie wolne od choroby (DFS).

Łączny współczynnik ryzyka (HR) wskazywał, że wysoki poziom Ki-67 może być wartościowym czynnikiem prognostycznym dla raka płuc (HR = 1,122 dla OS, P <0,001 i HR = 1,894 dla DFS, P <0,001). Wykazano, że wysoki poziom Ki-67 był istotnie związany z klinicznymi parametrami pacjentów, w tym z wiekiem (OR = 1,246 dla starszych pacjentów, P = 0,018), płcią (OR = 1,874 dla mężczyzn, P <0,001 ) i statusem palenia tytoniu (OR = 3,087 dla osób palących, P <0,001). Ponadto stwierdzono istotnie dodatnią korelację między nadekspresją Ki-67 a gorszym rokowaniem (OR = 1,993, P = 0,003), rozmiarem guza (OR = 1,436, P = 0,003) i stopniem złośliwości choroby (OR = 1,867 dla III-IV P <0,001). Wysoka ekspresja Ki-67 jest także cennym czynnikiem prognostycznym obecności przerzutów do węzłów chłonnych (OR = 1,653, P <0,001) i zaawansowaniem w skali TNM (OR = 1,497 dla stadium III-IV, P = 0,024).

Dowiedziono zatem, że wysoka ekspresja Ki-67 jest klinicznie istotna pod względem prognostycznych cech raka płuca, niemniej jednak potrzebne są kolejne zaprojektowane, aby potwierdzić te ustalenia.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe