Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Metformina znacząco poprawia rokowanie w zaawansowanym gruczolakoraku płuca

Źródło: DM/JAMA; Onkologia
Autor: Marta Koblańska |Data: 20.09.2019
 
 
Gruczolakorak płuca stanowi około 45% wszystkich nowotworów tego narządu; mając na uwadze fakt około 22 tysięcy zachorowań na raka płuca rocznie w Polsce łatwo policzyć, że rocznie daje to około 10 tysięcy zachorowań na gruczolakoraka. Okazuje się, że wyniki leczenia można poprawić stosując znany lek przeciwcukrzycowy, o czym informuje publikacja z The JAMA Oncology.
Naukowcy z Instituto Nacional de Cancerología w Mexico City przeprowadzili randomizowane badanie fazy 2, do którego zakwalifikowano dorosłych pacjentów z histopatologicznie potwierdzonym gruczolakorakiem płuca w stadium IIIB-IV z obecnością mutacji EGFR. 139 pacjentów zostało losowo przydzielonych do otrzymywania leku blokującego EGFR (erlotynib, afatynib lub gefitynib w standardowej dawce) i metforminy (500 mg dwa razy dziennie) lub wyłącznie leku biologicznego; terapię kontynuowano do momentu wystąpienia nieakceptowalnego o działania toksycznego lub wycofania się z badania.

Wyniki okazały się bardzo obiecujące - wykazano bowiem, że dodanie metforminy skutkowało istotnym statystycznie wydłużeniem mediany przeżycia wolnego od choroby (13,1 vs. 9,9 miesiąca, p=0,03). Jeszcze lepsze rezultaty osiągnięto dla wydłużenia przeżycia całkowitego, gdzie mediana wyniosła 17,5 miesiąca w grupie leczonej tylko lekiem biologicznym w porównaniu do aż 31,7 miesiąca w grupie otrzymującej dodatkowo metforminę (p=0,02).

Autorzy podkreślają, że w związku z tak optymistycznymi wynikami powyższego badania kolejnym krokiem powinny być badania randomizowane kontrolowane placebo - pozwolą one w bardziej obiektywny sposób ocenić użyteczność tak powszechnie dostępnego i taniego leku w terapii onkologicznej.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe