SPECJALIZACJE
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Mikrobiota dróg oddechowych czynnikiem prognostycznym rokowania u pacjentów z mukowiscydozą
Źródło: DM/thorax.bmj.com
Autor: Marta Koblańska |Data: 31.10.2018
 
 
Zwiększenie gęstości śluzu w drogach oddechowych i problemy z jego ewakuacją sprzyjają kolonizacji wielu drobnoustrojów w przebiegu mukowiscydowzy. Kanadyjscy naukowcy zbadali, czy mikrobiota dróg oddechowych wpływa na rokowanie - wszak badanie plwociny mógłby okazać się tanim i skutecznym markerem.
Dokonano retrospektywnej analizy 104 próbek plwociny pacjentów cierpiących na mukowiscydozę w wieku od 18 do 22 lat. Oceniono, czy mikrobiota wpływa na zjawiska takie jak progresja do wczesnej postaci ciężkiej choroby płuc (co wiąże się ze śmiercią lub koniecznością transplantacji płuc przed 25. rokiem życia) i gwałtowny spadek funkcji układu oddechowego (spadek FEV1 >3% rocznie w ciągu kolejnych 5 lat). Skład mikrobioty określono metodami biologii molekularnej.

Aż 16% badanej populacji rozwinęło schyłkową chorobę płuc - u tych osób stwierdzono niską różnorodność gatunkową mikrobioty dróg oddechowych z jednoczesną dominacją jednego drobnoustroju, w szczególności Pseudomonas aeruginosa. Z kolei obfita kolonizacja bakteriami z rodzaju Streptococcus wiązała się z dobrym rokowaniem.

Szczegółowe analizy wykazały, że funkcja układu oddechowego jest ściśle powiązana z różnorodnością bytujących w nim bakterii; jest to niezależny czynnik ochronny, zapobiegający rozwojowi wczesnej postaci ciężkiej choroby płuc.

U około połowy pacjentów zaobserwowano gwałtowny spadek funkcji układu oddechowego, który okazał się skorelowany z niską różnorodnością mikrobioty.

Niska różnorodność mikrobioty dróg oddechowych okazuje się zatem czynnikiem prognotycznym szybkiego pogarszania czynności płuc. Badanie to rodzi pytania o to, jak postępować z chorymi, by maksymalnie unikać interwencji negatywnie modyfikujących skład mikrobioty oraz (w przypadku potwierdzenia doniesień w badaniach randomizowanych) czy badanie składu mikrobioty okaże się rutynowym postępowaniem.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe