Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Narażenie na zanieczyszczenie powietrza w miejscu pracy: wspólne stanowisko ATS i ERS
Źródło: Damian Matusiak/https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1164/rccm.201904-0717ST https://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_paf/en/
Autor: Marta Koblańska |Data: 14.06.2019
 
 
Nie ma życia bez oddychania - szacuje się, że bez pokarmu można przetrwać około 3 tygodni, bez wody około 3 dni, a bez powietrza tylko około 3 minut . Jaki wpływ na płuca ma zanieczyszczenie powietrza w miejscu pracy?
O ile brak powietrza zabija niemal od razu tak zanieczyszczone powietrze zabija powoli. Na łamach American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine ukazała się wspólna publikacja ekspertów zrzeszonych w American Thoracic Society oraz European Respiratory Society na temat wpływu jakości powietrza w miejscu pracy na występowanie chorób układu oddechowego.

Naukowcy dokonali przeglądu aktualnej wiedzy medycznej i oszacowali wpływ zanieczyszczenia powietrza w miejscu pracy (spaliny, kurz, dym, etc.) na występowanie ryzyka chorób przewlekłych układu oddechowego. Ryzyko wyrażono za pomocą PAF (z ang. population attributable fraction; proporcjonalna redukcja choroby populacyjnej lub śmiertelności, która wystąpiłaby, gdyby narażenie na czynnik ryzyka zostało zniesione); okazało się, że narażenie na zanieczyszczone powietrze w miejscu pracy znacząco podnosi ryzyko wystąpienia przewlekłych chorób układu oddechowego. Ryzyko to jest największe dla idiopatycznego włóknienia płuc (PAF 26%), astmy (PAF 16%), przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (PAF 14%) oraz przewlekłego zapalenia oskrzeli (PAF 13%). Wykazano, że ryzyko jest zwiększone także dla zachorowania na sarkoidozę, gruźlicę (u 2,3% pracowników narażonych na krzemionkę i u 1% pracowników służby zdrowia) i pozaszpitalne zapalenie płuc u dorosłych w wieku produkcyjnym (PAF 10%).

Eksperci podkreślają, że w świetle obecnej wiedzy medycznej znaczna część chorób przewlekłych układu oddechowego jest spowodowana zanieczyszczeniem powietrza w miejscu pracy i z tego względu należy nie tylko zwiększyć świadomość zagrożenia wśród personelu pracującego w niekorzystnych warunkach, lecz także wdrożyć strategie pozwalające na poprawę w zapobieganiu i rozpoznawaniu tych chorób.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe