Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nelfinavir poprawia skuteczność radiochemioterapii u pacjentów z NDRP

Źródło: DM/Jama; NCBI; Clinicaltrials
Autor: Marta Koblańska |Data: 06.09.2019
 
 
W przypadku niedrobnokomórkowego raka płuca w III stopniu zaawansowania aż ok. 50% pacjentów nie można zakwalifikować do leczenia operacyjnego. Wyniki długoterminowe są złe, a wskaźnik przeżyć 5-letnich wynoszą około 15%-35% dla stopnia IIIA i zaledwie 5%-10% dla IIIB. Naukowcy są na dobrej drodze do poprawy rokowania tej grupy pacjentów - pomyślne wieści płyną z The JAMA Oncology.
Wieloośrodkowy zespół naukowców ze Stanów Zjednoczonych zastosował lek znany z leczenia antyretrowirusowego - nelfinavir (inhibitor proteazy) - jako terapię uzupełniającą standardowej radiochemioterapii u pacjentów z nieresekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca. 35 pacjentom w wieku 18-89 lat podawano lek doustnie w dawce 625mg (5 pacjentów) lub 1250mg (30 pacjentów) dwa razy dziennie przez 7 do 14 dni przed i podczas jednoczesnej RCTH; mediana czasu obserwacji wyniosła 6,8 lat.

Obiektywną odpowiedź na leczenie wykazano u 94% chorych. Mediana przeżycia wolnego od choroby wyniosła 11,7 miesiąca, choć wskaźnik ten u niektórych pacjentów osiągnął nawet 17,1 miesiąca. Czas przeżycia całkowitego wyniósł 41,1 miesięcy (maksymalnie 63,1 miesiąca). Wskaźnik przeżyć 5-letnich osiągnął 37,1%. Co istotne, nie zaobserwowano ciężkich zdarzeń niepożądanych związanych ze stosowaniem nelfinaviru.

Wstępnie wykazano, że lek zwiększa skuteczność radiochemioterapii w przypadku nieresekcyjnego NDRP, jednak - jak podkreślają autorzy - konieczne jest przeprowadzenie randomizowanego badania fazy 3. Obecnie trwają prace nad zastosowaniem nelfinaviru w leczeniu m.in. czerniaka, raka głowy i szyi, raka szyjki macicy oraz raka trzustki.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe