Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Nitazoksanid w leczeniu COVID-19 o umiarkowanym przebiegu

Redaktor: Bogusz Soiński |Data: 29.07.2021
 
 
Badanie wykazało, że lek zmniejszał nasilenie ciężkości choroby i skracał czas do wypisu ze szpitala. Miało jednak charakter badania pilotażowego i jego wyniki powinny zostać zweryfikowane w większym randomizowanym badaniu klinicznym.
Nitazoksanid to lek przeciwpasożytniczy posiadający dodatkowo szerokie działanie przeciwwirusowe. W związku z tym był uważany za potencjalny środek w leczeniu grypy lub COVID-19. Na łamach „EClinical Medicine” ukazały się wyniki randomizowanego badania klinicznego dotyczącego zastosowania nitazoksanidu w leczeniu pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19.

Do badania zakwalifikowano pacjentów z łagodnym nasileniem niewydolności oddechowej. Pacjenci zostali randomizowani do nitazoksanidu w dawce 600 mg dwa razy dziennie lub placebo przez 7 dni. Łącznie zrandomizowano po 25 osób w każdym z ramion badania. W okresie obserwacji nitazoksanid zmniejszał nasilenie ciężkości choroby ocenianej w 5-punktowej skali i skracał cały czas do wypisu ze szpitala (6,6 dnia vs 14 dni). W grupie leczonych częściej odnotowywano negatywne RT-PCR w 21. dniu od randomizacji w porównaniu z placebo. Ponadto odnotowano zmniejszenie stężenia molekuł zapalnych w analogicznym porównaniu.

Nitazoksanid wykazał wyższość nad placebo w leczeniu umiarkowanego COVID-19. Opisywane badanie miało jednak charakter badania pilotażowego i powinno zostać zweryfikowane w większym randomizowanym badaniu klinicznym.


Autor notatki: lek. Mikołaj Kamiński
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe