Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Nowe standardy diagnostyki i leczenia astmy u dzieci oraz dorosłych dla lekarzy POZ

Udostępnij:
Brak standardów postępowania w zakresie rozpoznania i wykonywania badań dodatkowych u pacjentów z podejrzeniem astmy oskrzelowej był dotychczas problemem, z jakim mierzyli się lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Wytyczne mają pomóc w weryfikacji podejrzenia choroby, diagnozie i wdrożeniu optymalnej terapii.
Dzięki konsolidacji sił i współpracy ekspertów-lekarzy z czterech towarzystw naukowych, opracowane zostały „Nowe standardy diagnostyki i leczenia astmy u dzieci i dorosłych”. To zbiór wytycznych i zaleceń, którego celem jest zoptymalizowanie opieki nad chorymi z astmą oskrzelową. Inicjatorem powstania standardów była Koalicja na rzecz Leczenia Astmy.

Astma oskrzelowa jest jedną z najczęściej występujących przewlekłych chorób układu oddechowego. Jak podają statystyki, ponad 4 mln Polaków ma jej objawy, a jedynie 2,2 mln z nich jest leczona, często jednak w nieprawidłowy sposób. Z uwagi na wysoki wskaźnik zachorowalności astma staje się chorobą społeczną, przy czym jako choroba przewlekła, towarzysząca choremu przez całe życie, stanowi istotne obciążenie dla niego, jego rodziny oraz systemów opieki zdrowotnej. Niestety, proces diagnostyczny od pojawienia się pierwszych objawów do rozpoznania trwa nawet 7 lat.

Opracowany przez sygnatariuszy Koalicji na rzecz Leczenia Astmy i wydany w 2021 roku przez Uczelnię Łazarskiego raport „Astma oskrzelowa – nowy model zarządzania chorobą nakierowany na wzrost wartości zdrowotnej” jako jeden z deficytów w ścieżce diagnozowania i leczenia osób z astmą oskrzelową wskazał brak jasnych standardów będących wsparciem m.in. dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Dzięki współpracy ekspertów z Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej powstały „Nowe standardy diagnostyki i leczenia astmy u dzieci i dorosłych”, precyzujące zasady rozpoznania astmy, badań wspierających diagnostykę, rozpoczęcia i prowadzenia leczenia, jak również postępowania w sytuacji zaostrzenia astmy czy podejrzenia astmy ciężkiej. Standardy opracowane zostały w podziale na trzy grupy wiekowe: poniżej 6. roku życia, od 6 do 11 lat oraz u dorosłych.

– W gronie sygnatariuszy Koalicji na rzecz Leczenia Astmy od dłuższego czasu dyskutowaliśmy o konieczności stworzenia standardów systematyzujących i przede wszystkim w klarowny sposób opisujących ścieżkę, przez jaką m.in. lekarz pierwszego kontaktu powinien przeprowadzić osobę z podejrzeniem astmy. Jak pokazują statystyki, czas związany z postawieniem trafnej diagnozy dotychczas był piętą Achillesa w całym procesie leczenia osób z astmą. Wierzymy, że opracowane przez nas standardy będą silnym wsparciem dla lekarzy, a przede wszystkim dla lekarzy POZ – stwierdził prof. Marek Kulus, przewodniczący Koalicji na rzecz Leczenia Astmy.

Przeprowadzana obecnie reforma POZ była dodatkowym przyczynkiem do zainicjowania prac nad standardami.

Wzmocnienie roli POZ w diagnozowaniu i leczeniu m.in. chorób alergicznych, takich jak astma, nałożyło na ekspertów towarzystwa obowiązek wdrożenia działań edukacyjnych skierowanych do lekarzy pierwszego kontaktu. – Mamy świadomość mnogości zadań i odpowiedzialności, jakie są im przypisane. Stąd opracowane zostały proste standardy postępowania, które – mamy nadzieję – będą drogowskazami ułatwiającymi pełną weryfikację podejrzenia choroby, rozpoznanie i wdrożenie optymalnej terapii. Kompleksowość tych materiałów daje nam poczucie, że bez względu na wiek pacjenta uda się postawić prawidłowe rozpoznanie i osiągnąć dobrą kontrolę astmy – wyjaśnił prof. Maciej Kupczyk, prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Autorami „Nowych standardów diagnostyki i leczenia astmy u dzieci i dorosłych” są, w kolejności alfabetycznej: prof. Adam Barczyk, prof. Anna Bręborowicz, prof. Joanna Chorostowska-Wynimko, prof. Zbigniew Doniec, prof. Andrzej Emeryk, prof. Marek Kulus, prof. Piotr Kuna, prof. Maciej Kupczyk, prof. Paweł Majak, prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. Henryk Mazurek, prof. Rafał Pawliczak oraz prof. Paweł Śliwiński.

Standardy dostępne są na stronach Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz Koalicji na rzecz Leczenia Astmy.

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.