SPECJALIZACJE
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Nowy lek biologiczny w leczeniu astmy ciężkiej -Benralizumab
 
Działy: Aktualności
Od ponad 10-lat dostępne jest leczenie biologiczne astmy ciężkiej, a w ostatnich latach są rejestrowane nowe leki biologiczne. Aktualnie rejestrację uzyskał benralizumab, który może w tegorocznej edycji wytycznych GINA znajdzie miejsce obok omalizumabu i mepolizumabu dla chorych stopnia V-go.
Benralizumab, podobnie jak mepolizumab i reslizumab, jest lekiem przeciweozynofilowym. Benralizumab jest humanizowanym monoklonalnym przeciwciałem łączącym się z podjednostką alfa receptora IL-5. Wskutek tego połaczenia następuje uruchomienie wewnątrzkomórkowych mechanizmów cytotoksycznych, poprzez rekrutację komórek NK, prowadzi do eliminacji eozynofilów.

Niedawno opublikowano badania dotyczące efektywności i bezpieczeństwa benralizumabu – SIROCCO oraz CALMA. Ogółem w badaniach wzięło udział 2295 chorych – u 756 chorych stosowano benralizumab co 4 tygodnie, 762 stosowało co 8 tygodni, pozostali chorzy otrzymywali placebo. W analizie brano pod uwagę liczbę zaostrzeń w skali roku (AER – annual exacerbation rate). Zarówno w grupie leczonej co 4 tygodnie uzyskano zmniejszenie liczby eozynofilów krwi obwodowej oraz liczby zaostrzeń (AER 0.73; 0.65-0.74, p<0.0001), jak też u chorych , u których lek podawano do 8 tygodni (AER 0.63; 0.54-0.74, p<0.0001) w porównaniu do placebo.

Zastosowanie benralizumabu u chorych na astmę ciężką pozwoliło na ograniczenie liczby zaostrzeń (o 51%), poprawę parametrów czynnościowych oraz ograniczenie dawki GKS stosowanej systemowo (o 75%), u 51% chorych możliwe było odstawienie systemowo stosowanego glikokortykosterydu.

Na ostatnim sympozjum European Respiratory Society w Mediolanie (2017 r) prezentowano wyniki badania z udziałem chorych na astmę, u których obecne były polipy nosa, wskazano na skuteczność leczenia zwłaszcza w grupie chorych wymagających stałego leczenia systemowymi glikokortykosterydami.

Benralizumab uzyskał rejestrację w leczeniu ciężkiej, niekontrolowanej astmy eozynofilowej. Aktualnie jest zarejestrowany z USA, Europie, Japonii, pod nazwą handlową - Fasenra.
Piśmiennictwo
1. Sehmi R, Lim H, Mukherjee M, Huang C. Benralizumab attenuates airway eosinophilia in prednisone-dependent asthma Journal of Allergy and Clinical Immunology, In press, accepted manuscript, Available online 31 January 2018
2. Parameswaran N, Wenzel S, Rabe K, Bourdin A, Lugogo N, Kuna P, Baker P. i wsp. Oral Glucocorticoid-Sparing Effect of Benralizumab in Sereve Asthma. NEJM 2017 , 375; 25.
3. FitzGerald JM, Bleecker ER, Menzies-Gow A, Zangrilli JG, Hirsch I, Metcalfe P, Newbold P, Goldman M. Predictors of enhanced response with benralizumab for patients with severe asthma: pooled analysis of the SIROCCO and CALIMA studies. Lancet Respir Med. 2018 Jan;6(1):51-64. doi: 10.1016/S2213-2600(17)30344-2. Epub 2017 Sep 11.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe