Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Obturacyjny bezdech senny u dzieci jest czynnikiem ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego w przyszłości

Źródło: Mikołaj Kamiński
Autor: Marta Koblańska |Data: 25.05.2020
 
 
Obturacyjny bezdech senny (OBS) występuje u od 3 do 5% pacjentów pediatrycznych. Na łamach Thorax ukazały się wyniki obserwacyjnego badania przeprowadzonego w Hongkongu dotyczącego wpływu OBS u dzieci na ryzyko nadciśnienia tętniczego w przyszłości.
Do badania włączono 243 pacjentów w średnim wieku równym 9,8 lat. 98 dzieci stanowiło grupę kontrolną. Następnie uczestnicy były obserwowani przez okres 10 lat. Umiarkowany lub ciężki OBS był związany z wyższym nocnym ciśnieniem skurczowym w przyszłości w porównaniu ze zdrową grupą kontrolną (różnica 6,5 mmHg; 95% CI: 2,9-10,1). Ponadto, dzieci z OBS miały zwiększone ryzyko nadciśnienia tętniczego w wieku dorosłym (RR=2,5; 95% CI: 1,2–5,3) oraz braku obniżenia nocnych wartości ciśnienia skurczowego (ang. non-dipper pattern) (RR=1,3; 95% CI: 1,0–1,7) w porównaniu ze zdrową grupą kontrolną.

Pacjenci pediatryczni z OBS mają zwiększone ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego w przyszłości. W związku z tym, tę grupę pacjentów należy ściśle monitorować i podejmować wczesne interwencje w celu zapobiegnięcia szkodliwym skutkom nadciśnienia tętniczego.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), RR – Relative Risk (pl. ryzyko względne)
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe