SPECJALIZACJE
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Otyłe przedszkolaki mają większy problem z astmą niż dzieci z wagą prawidłową
 
Działy: Aktualności
Objawy astmy mogą być cięższe u dzieci w wieku 2-5 lat, które mają nadwagę. Jak wynika z badania opublikowanego w Journal of Clinical Immunology, przedszkolaki z wysokim BMI oraz nie stosujące inhalatorów charakteryzowały się o 70 procent większa liczbą dni z objawami astmy w ciągu roku w porównaniu z rówieśnikami ważącymi prawidłowo.
W porównaniu do dzieci z prawidłową wagą, dzieci z nadwagą oraz nieleczone cierpiały na objawy astmy o 37 dni dłużej, czyli więcej niż 5 dodatkowych tygodni w roku. Cierpiały także na więcej ataków astmy w porównaniu z prawidłowo ważącymi rówieśnikami.

Jednakże pozytywną wiadomością jest to, że otyłość nie zmniejsza efektu wziewnych kortykosteroidów, standardowego leczenia astmy. W razie codziennego stosowania, inhalatory redukowały liczbę dni objawowych oraz ataków astmy zarówno u dzieci ważących prawidłowo jak i tych z nadwagą, a ich efekt ochronny był bardziej widoczny u tych z nadwagą. Wyniki uzyskane przez badaczy stoją więc w sprzeczności z rezultatami wcześniejszych badań dotyczących dzieci starszych i dorosłych. To może oznaczać, że ścieżki zapalenia są nieco inne u dzieci w wieku przedszkolnym lub to, że otyłość redukuje efektywność kortykosteroidów stopniowo i trwa to latami.

Badanie objęło 736 dzieci, z których jedna trzecia miała wysoki współczynnik BMI. Zdaniem autorów jest to pierwsze badanie dotyczące wpływu otyłości na ciężkość astmy oraz efektywność inhalatorów u przedszkolaków. Ograniczeniem badania jest to, że była to analiza retrospektywna.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe