SPECJALIZACJE
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
POCHP a sepsa. Czy teofilina redukuje śmiertelność?
 
Działy: Aktualności
W POCHP sepsa występuje również dość często a śmiertelność jest wysoka. Czy wczesne zastosowanie leku rozszerzającego oskrzela teofiliny redukuje śmiertelność?
Badanie objęło ponad 100 tys. chorych na POCHP, którzy zostali podzieleni na tych przyjmujących teofilinę i tych, u których jej nie zastosowano. Osoby przyjmujące lek miały go stosować na co najmniej 30 dni przed przyjęciem do szpitala. Wynikiem była 30-dniowa śmiertelność po hospitalizacji po diagnozie sepsy. 20 proc chorych stosowało systemowe sterydy, podczas gdy 0,6 procent wziewne.

Chorzy, którym podano teofilinę wykazywali istotnie niższą śmiertelność w ciągu 30 dni, 180 dni i roku. Całkowita śmiertelność w tej grupie była o około 4 procent niższa. Ci chorzy również w szpitalu umierali rzadziej oraz rzadziej musieli korzystać z mechanicznej wentylacji. Autorzy badania sugerują, ze tak może się dziać dzięki antyzapalnemu efektowi leku.

Problemem badania jest to, że jest ono retrospektywne, dlatego nie można być pewnym czy grupa stosująca lek nie była inaczej jeszcze chroniona przed zgonem.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe