Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Powszechnie stosowany kortykosteroid może pomóc w leczeniu COVID-19

Redaktor: Monika Stelmach |Data: 27.04.2021
 
 
Budezonid, często przepisywany w terapii astmy i POChP, może skrócić czas występowania objawów COVID-19 oraz zmniejszyć ryzyko występowania dolegliwości po chorobie – wynika z badań. O tym leku w trakcie TMT 2021 mówił także prof. Robert Flisiak w czasie sesji „Doświadczenia w leczeniu i zapobieganiu COVID-19".
Na początku pandemii zwrócono uwagę na rzadsze występowanie osób z chorobami układu oddechowego wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19. Stąd wysunięto hipotezę, że stosowanie sterydów wziewnych może zmniejszać ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Na łamach „Lancet Respiratory Medicine" ukazały się wyniki badania klinicznego o akronimie STOIC, w którym pacjenci leczeni w domu na COVID-19 otrzymywali inhalacje z budezonidu.

Badanie miało charakter open-label i było przeprowadzone w Wielkiej Brytanii. Zrekrutowano do niego dorosłych pacjentów w czasie 7 dni od wystąpienia łagodnych objawów COVID-19. Byli oni randomizowani do budezonidu w dawce 800 mikrogramów dwa razy dziennie oraz do standardowego postępowania lub do grupy kontrolnej stosującej jedynie standardowe postępowanie. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów, u których doszło do zaostrzenia COVID-19 wymagającego interwencji w szpitalnym oddziale ratunkowym lub hospitalizacji.

W sumie zrandomizowano do każdego z ramion badania po 73 pacjentów. Pogorszenie COVID-19 odnotowano u 11 (15%) osób z grupy kontrolnej i 2 (3%) z grupy interwencyjnej (p=0,009). Liczba pacjentów, którzy powinni otrzymać inhalacje z budezonidu, aby zmniejszyć ryzyko pogorszenia jednego przypadku COVID-19, wyniosła 8 osób. Ponadto stwierdzono, że czas występowania objawów w grupie leczonej budezonidem był o jeden dzień krótszy w porównaniu z grupą kontrolną (mediana 7 [6-9] dni vs. 8 [7-11] dni). Co ciekawe, mniejszy odsetek pacjentów leczonych budezonidem skarżył się na dolegliwości po 14 i 28 dniach od rozpoznania choroby.

Wczesne zastosowanie inhalacji z budezonidu u pacjentów z COVID-19 leczonych w domu pozwalało zmniejszyć ryzyko pogorszenia choroby, skróciło czas występowania objawów oraz zmniejszyło ryzyko występowania dolegliwości po chorobie. Wadą badania był brak zaślepienia badania poprzez inhalacje z placebo.

Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe