Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Archiwum

Prof. Piotrowski omawia stanowisko PTChP i PTA na temat leczenia powikłań płucnych po COVID-19 ►

Źródło: konferencja Top Pulmonological Trends 2021
Redaktor: Bogusz Soiński |Data: 09.02.2022
 
 
– Na długiej liście zagadnień znalazły się antybiotykoterapia, glikokortykosteroidy, leczenie i profilaktyka przeciwzakrzepowa, niewydolność oddychania, rehabilitacja, transplantacja płuc, opieka ambulatoryjna, choroby współistniejące i szczepienia ochronne – mówi prof. dr hab. n. med. Wojciech Piotrowski z Kliniki Pneumonologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Pulmonolog przedstawia wspólne stanowisko Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczące leczenia powikłań płucnych u pacjentów po przebyciu zakażenia SARS-CoV-2.

– Opieraliśmy się na metodologii delfijskiej, stosowanej wszędzie tam, gdzie jakość dowodów naukowych jest bardzo niska albo w ogóle ich nie ma, a rekomendacja powstaje na podstawie opinii ekspertów. Do głosowania nad brzmieniem rekomendacji przyjęliśmy 10-punktową skalę od –5 do 5, wartości od więcej niż 2,5 do 5 oznaczały rekomendację pozytywną – wyjaśnia prof. Wojciech Piotrowski.

Na długiej liście zagadnień znalazły się antybiotykoterapia, glikokortykosteroidy, leczenie i profilaktyka przeciwzakrzepowa, niewydolność oddychania, rehabilitacja, transplantacja płuc, opieka ambulatoryjna, choroby współistniejące i szczepienia ochronne.

Prof. Piotrowski omawia poszczególne zagadnienia.

Antybiotyki nie powinny być rutynowo stosowane w leczeniu przewlekających się zmian śródmiąższowych płuc post-COVID-19, gdy brak pewnych klinicznych, radiologicznych i laboratoryjnych cech zakażenia bakteryjnego. Nie wydano rekomendacji za lub przeciw rutynowemu stosowaniu glikokortykosteroidów systemowych u chorych z utrzymującymi się objawami oddechowymi i z przewlekającymi się zmianami śródmiąższowymi w płucach po przebytym COVID-19.

Leczenia i profilaktyki przeciwzakrzepowej także nie należy stosować rutynowo u wszystkich chorych, zdecydowanie nie zaleca się ich wdrożenia w celu zapobiegania żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej lub zakrzepicy tętnic u niehospitalizowanych pacjentów po przebytej infekcji COVID-19 z utrzymującymi się objawami oddechowymi bez innych wskazań do terapii przeciwzakrzepowej lub przeciwpłytkowej.

Niewydolność oddychania – pacjentów z hipoksemiczną niewydolnością oddychania po przebytym zapaleniu płuc COVID-19 z PaO2 <55 mmHg należy warunkowo zakwalifikować do domowego leczenia tlenem.

Mamy kilka szczegółowych zaleceń dotyczących rehabilitacji, czasu jej rozpoczęcia, intensywności, zapewnienia kompleksowej rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych i/lub domowych chorym po przebyciu koronawirusa.

Transplantacja płuc – chorzy po zapaleniu płuc w przebiegu COVID-19 z ciężką przewlekłą niewydolnością oddychania niepoddającą się leczeniu i niewykazujący tendencji do poprawy powinni być kierowani do ośrodków transplantacyjnych w celu kwalifikacji do przeszczepienia płuca.

Wiele jest również zaleceń dotyczących opieki ambulatoryjnej i określających, kto i kiedy powinien trafić do specjalisty, do poradni podstawowej opieki zdrowotnej, oraz jaki jest minimalny zakres badań, by określić ciężkość zaburzeń, a potem monitorować przebieg.

Choroby współistniejące – przedstawione zostały wytyczne związane z astmą, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, rakiem płuca i chorobami śródmiąższowymi.

Szczepienia ochronne – osoby po przechorowaniu COVID-19 powinny być szczepione przeciw COVID-19 przy braku przeciwwskazań zgodnie z obowiązującym schematem szczepień. Inne szczepienia u nich powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami, tak jak u pozostałych osób.

Prof. Wojciech Piotrowski poświęca uwagę także leczeniu antyhydrotycznemu, które nie znalazło się w wytycznych PTChP i PTA.Wykład „Stanowisko PTChP i PTA dotyczące leczenia powikłań płucnych po przebyciu zakażenia SARS-CoV-2” został zaprezentowany podczas konferencji Top Pulmonological Trends 2021 Wydawnictwa Termedia (kierownictwo naukowe: prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel).

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.