Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Przeciwciała antykardiolipinowe u chorych z niewydolnością oddechową na oddziałach intensywnej terapii

Źródło: Trahtemberg U, Rottapel R, Dos Santos CC, Slutsky AS, Baker A, Fritzler MJ. Anticardiolipin and other antiphospholipid antibodies in critically ill COVID-19 positive and negative patients. Ann Rheum Dis. 2021 Sep;80(9):1236-1240. doi: 10.1136/annrheumdis-2021-220206
Redaktor: Bogusz Soiński |Data: 25.08.2021
 
 
Tagi: COVID-19, APLA, APS, aCL
Ocena przeciwciał APLA przy uwzględnieniu zmienności ich stężenia w czasie może mieć znaczenie prognostyczne u pacjentów ciężko chorych – zarówno z dodatnim, jak i ujemnym wynikiem na obecność koronawirusa – hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii.
COVID-19 może mieć ciężki przebieg, który charakteryzuje wzmożona reakcja zapalna z tzw. burzą cytokin prozapalnych oraz wysokie ryzyko incydentów zakrzepowych w zakresie drobnych naczyń krwionośnych (mikroangiopatia), a także o średnim i dużym świetle. Obraz kliniczny może przypominać zespół antyfosfolipidowy (antiphospholipid syndrome, APS), a zwłaszcza jego postać najbardziej nasiloną: katastroficzny zespół antyfosfolipidowy (catastrophic antiphospholipid syndrome, CAPS). Markerem immunologicznym APS jest obecność przeciwciał przeciwfosfolipidowych (APLA) heterogennej grupy przeciwciał klasy IgG, IgM, IgA skierowanych przeciwko niektórym białkom osocza oraz fosfolipidom błon komórkowych. Do APLA zalicza się m.in. przeciwciała antykardiolipinowe (aCL), antykoagulant toczniowy (LA), przeciwciała przeciwko β2-glikoproteinie (β2GPI) oraz przeciwko fosfatydyloserynie w kompleksie z protrombiną.

Czy przeciwciała APLA mają związek z incydentami zakrzepowymi w przebiegu COVID-19? Wyniki dotychczasowych badań nie dały jednoznacznej odpowiedzi.

Trahtemberg i wsp. wykonali oznaczenia przeciwciał APLA metodą ELISA (z wyłączeniem LA z powodu ewentualnego wpływu stosowania leków przeciwkrzepliwych na wynik) oraz przeciwciał przeciwjądrowych ANA (metodą immunofluorescencji) u pacjentów z niewydolnością oddechową przyjętych na oddział intensywnej terapii.

Grupę badanych stanowiło 22 chorych z rozpoznaniem zakażenia SARS-CoV-2, natomiast grupę kontrolną – 20 chorych, u których to zakażenie wykluczono. Obecność przeciwciał aCL w klasie IgG stwierdzono u 48% badanych, a przeciwciał aCL w klasie IgM u 21% badanych. Obecność przeciwciał aCL związana była z obecnością przeciwciał ANA w wyższym mianie oraz z cięższym przebiegiem klinicznym zarówno w grupie chorych z dodatnim wynikiem na obecność koronawirusa, jak i ujemnym (gorsze wyniki leczenia z uwzględnieniem punktów końcowych, tj. zgon, czas pobytu na oddziale intensywnej terapii / wspomagania wentylacji), natomiast nie stwierdzono związku między obecnością przeciwciał aCL a jakimikolwiek parametrami mogącymi świadczyć o zakrzepicy.

Ograniczeniem dla interpretacji wyników tego badania jest mała grupa badanych. Nowatorskim podejściem jest zastosowanie grupy kontrolnej (u której wykluczono COVID-19), jak również kilkakrotne w trakcie hospitalizacji wykonanie pobrań próbek na oznaczenia przeciwciał APLA. W badaniu wykazano zmienność w czasie wyniku poziomu przeciwciał w trakcie hospitalizacji. Ocena przeciwciał APLA przy uwzględnieniu zmienności ich stężenia w czasie może mieć znaczenie prognostyczne u pacjentów ciężko chorych hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii niezależnie od statusu zakażenia SARS-CoV-2.


Opracowanie: dr Ewa Morgiel
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe