Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Rozpoczęcie stosowania LAMA: monoterapia czy skojarzenie?

Źródło: Damian Matusiak/https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/resp.13651 https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2017/11/GOLD-2018-v6.0-FINAL-revised-20-Nov_WMS.pdf https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3124652/
Autor: Marta Koblańska |Data: 01.08.2019
 
 
Według wytycznych Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2018 zastosowanie LABA lub LAMA istotnie poprawia funkcję płuc, redukuje uczucie duszności i zmniejsza częstość jakże groźnych zaostrzeń choroby. Okazuje się, że nie bez znaczenia jest użycie konkretnego leku - ukazuje to badanie z czasopisma Respirology.
Włączanie LABA i LAMA zostało określone przez ekspertów GOLD jako dowód stopnia A, co oznacza że klinicyści powinni stosować się do tych (silnych) zaleceń, chyba że obecne jest jasne i przekonujące uzasadnienie alternatywnego podejścia. Międzynarodowy zespół naukowców sprawdził, od jakiego długodziałającego leku lub ich połączenia najoptymalniej rozpocząć terapię POChP. W tym celu dokonano analizy zbiorczej trzech dużych badań, które objęły 998 pacjentów z nowo rozpoznaną chorobą. Porównano skuteczność rozpoczęcia leczenia od połączenia indakaterolu z glikopironium (110/50 μg raz na dobę; 353 pacjentów) z monoterapią tiotropium (18 μg na dobę; 328 pacjentów) lub glikopironium (50 μg na dobę; 317 pacjentów); efektywność terapii oceniono po 24-26 tygodniach.

U chorych rozpoczynających terapię od indakaterolu z glikopironium po 26 tygodniach osiągnięto lepszą poprawę w zakresie zwiększenia FEV1 w porównaniu do pacjentów poddawanych monoterapii. W kwestionariuszach dotyczących nasilenia objawów i jakości życia także wykazano przewagę stosowania połączenia dwóch wymienionych leków. Ponadto pacjenci rozpoczynający leczenie od indakaterolu z glikopironium rzadziej byli zmuszeni sięgać po doraźne bronchodylatatory.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe