Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Rzadsze postacie idiopatycznych śródmiąższowych zapaleń płuc ►

Źródło: konferencja Gorące Tematy w Pneumonologii
Redaktor: Bogusz Soiński |Data: 20.10.2021
 
 
Dr hab. n. med. Sebastian Majewski, prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, omawia w swoim wykładzie niespecyficzne, kryptogenne organizujące się i złuszczające postacie zapalenia płuc.
Dr hab. n. med. Sebastian Majewski z Kliniki Pneumonologii i Alergologii, prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przedstawia przykłady śródmiąższowego zapalenia płuc: niespecyficznego (NSIP) – będącego reprezentantem podgrupy, w której choroba przebiega z przewlekłym włóknieniem; kryptogennego organizującego się (COP) – reprezentanta podgrupy z ostrym lub podostrym przebiegiem; oraz złuszczającego (DIP) – związanego z paleniem papierosów.

Specjalista mówi m.in. o prognostycznym znaczeniu wzorca histopatologicznego śródmiąższowych zapaleń płuc, o różnicowaniu NSIP i zwykłego śródmiąższowego zapalenia płuc (UIP), histopatologicznych podtypach NSIP, jego rozpoznaniu radiologicznym, komórkowej i włókniejącej postaci oraz zależnym od przyczyny rokowaniu.

– Rozpoznanie radiologiczne lub histopatologiczne NSIP powinno skłaniać klinicystę do poszukiwania przyczyny obserwowanego wzorca w konkretnym przypadku klinicznym – podkreśla dr hab. n. med. Sebastian Majewski. – Szczegółowy wywiad, badania przedmiotowe, serologiczne i czynnościowe płuc, obserwacja historii naturalnej odgrywają kluczową rolę w ustaleniu właściwego rozpoznania – zaznacza.

Ekspert przedstawia charakterystykę COP, opisuje wtórne przyczyny choroby i jej obraz kliniczny, diagnostykę oraz badania obrazowe. Omawia również postać typową, ogniskową i naciekającą COP, a także rozpoznanie choroby. – W przypadku podejrzenia kryptogennego organizującego się śródmiąższowego zapalenia płuc do postawienia pewnego rozpoznania niezbędne jest badanie histopatologiczne – mówi dr Majewski.

Specjalista w dziedzinie pneumonologii charakteryzuje także DIP, przedstawia obraz kliniczny choroby. – Złuszczające zapalenie płuc zdarza się w przebiegu chorób układowych, może być konsekwencją narażenia zawodowego, środowiskowego lub działania leków – zauważa dr Majewski. Podobnie jak w przypadku NSIP i COP, omawia badania obrazowe, diagnostykę, prognozy i leczenie DIP. – Zaprzestanie palenia papierosów jest najistotniejsze w leczeniu w przypadku chorych aktywnie palących – podkreśla ekspert.Wykład „Rzadsze postacie idiopatycznych śródmiąższowych zapaleń płuc: niespecyficzne (NSIP), kryptogenne organizujące się (COP), złuszczające (DIP)” został zaprezentowany podczas konferencji Gorące Tematy w Pneumonologii Wydawnictwa Termedia (kierownictwo naukowe: prof. dr hab. n. med. Jan Kuś).
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.