Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Sildenafil i pirfenidon u pacjentów z idiopatycznym włóknienie płuc i ryzykiem nadciśnienia płucnego

Źródło: Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński
Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 28.08.2020
 
 
Na łamach Lancet Respiratory Medicine ukazały się wyniki badania klinicznego fazy 2B, w którym do terapii pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc z ryzykiem nadciśnienia płucnego dodano sildenafil.
Opisywane badanie miało charakter wieloośrodkowego randomizowanego badania klinicznego, podwójnie zaślepionego kontrolowanego placebo. Pacjentów z zaawansowanym idiopatycznym włóknieniem płuc oraz z ryzykiem nadciśnienia w krążeniu płucnym (średnie ciśnienie w tętnicy płucnej równe co najmniej 20 mmHg, ciśnienie zaklinowania w tętnicy płucnej ≤ 15 mmHg, pośrednie lub wysokie prawdopodobieństwo nadciśnienia płucnego w ocenie echokardiograficznej) zrandomizowano do terapii: sildenafil 20 mg trzy razy dziennie lub placebo. Dodatkowo w każdej grupie pacjenci stosowali pirfenidon doustnie w dawce 801 mg trzy razy dziennie. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów u których doszło do progresji choroby po 52 tygodniach leczenia.

W sumie 88 pacjentów zostało z randomizowanych do grupy interwencyjnej, a 89 do kontrolnej. Do progresji choroby doszło u 64 (73%) pacjentów otrzymujących sildenafil i 62 (70%) z grupy placebo: różnica nie była istotna statystycznie w (p=0,65). Częstość ciężkich zdarzeń niepożądanych była podobna w obu grupach.

Dodanie sildenafilu do terapii pirfenidonu nie przynosiło istotnych korzyści dla pacjentów z zaawansowanym idiopatycznym włóknieniem płuc z ryzykiem nadciśnienia płucnego.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe