Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Szczegóły programu rehabilitacji po przebytym COVID-19

Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 16.04.2021
 
 
Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował warunki kompleksowego programu rehabilitacji dla pacjentów, którzy chorowali na COVID-19 – rehabilitacja potrwa od dwóch do sześciu tygodni, pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską i wsparcie psychologiczne, a za każdy dzień leczenia NFZ zapłaci 188 zł.
Dzięki rehabilitacji pacjenci, który chorowali na COVID-19, znacznie poprawią swoją sprawność oddechową. Zwiększą wydolność wysiłkową i krążeniową. Szybciej powrócą do pełnej sprawności. Rehabilitacja pozytywnie wpłynie również na ich kondycję psychiczną.

Skierowanie przepustką do programu
Świadczenia rehabilitacji COVID-19 będą realizowane na podstawie skierowania. Wystawia je pacjentowi lekarz po zakończeniu leczenia COVID-19.

W programie uczestniczą placówki, które:
– mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń rehabilitacji leczniczej w trybie stacjonarnym lub w leczeniu uzdrowiskowym,
– są wpisane do wykazu podmiotów udzielających świadczeń covidowych.

Każdy z realizatorów programu musi posiadać odpowiednią kadrę i wyposażenie, zgodne z rozporządzeniem ministra Zdrowia oraz opisem programu rehabilitacji, aby zapewnić pacjentom najlepszą opiekę podczas leczenia.

Nawet 6 tygodni na powrót do pełni sił
Program gwarantuje od 2 do 6 tygodni kompleksowej rehabilitacji. Można będzie do niego dołączyć do 12 miesięcy od zakończenia leczenia związanego z COVID-19.

Lekarz podejmie decyzję o skierowaniu pacjenta do programu na podstawie wyników kilku badań:
– RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby,
– aktualna morfologia, OB, CRP (białko ostrej fazy),
– EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby COVID-19.

Na jakie świadczenia mogą liczyć pacjenci w trakcie rehabilitacji?

Kompleksowy program rehabilitacji postcovidowej obejmuje m.in.:
– kinezyterapię ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń efektywnego kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających, ćwiczeń na wolnym powietrzu,
– opukiwanie i oklepywanie klatki piersiowej, drenaże ułożeniowe,
– inhalacje indywidualne (solankowe - haloterapia, mineralne, lekowe) lub okołotężniowe lub nadmorskie albo subterraneoterapia,
– terenoterapię, treningi marszowe,
– balneoterapię – według indywidualnych wskazań, w tym: wodne kąpiele balneologiczne (o stopniowanej temperaturze), w szczególności kąpiele kwasowęglowe, gazowe kąpiele CO₂, okłady z pasty borowinowej,
– masaż – według indywidualnych wskazań,
– hydroterapię, fizykoterapię – według indywidualnych wskazań,
– treningi relaksacyjne,
– edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym np. naukę prawidłowej techniki używania inhalatorów, eliminację nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, prozdrowotną zmianę stylu życia,
– leczenie dietetyczne – według indywidualnych wskazań,
– wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących.

Rehabilitowany pacjent może liczyć na minimum 96 zabiegów fizjoterapeutycznych. Ma prawo do konsultacji z personelem medycznym oraz może skorzystać z profesjonalnej terapii psychologicznej.

Ponadto każda placówka uczestnicząca w programie zapewnia pacjentom badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne, które są niezbędne do uzyskania najlepszych rezultatów programu leczenia.

Kiedy będzie wiadomo, że rehabilitacja przynosi efekty?
Przez cały okres rehabilitacji pacjent jest pod opieką lekarską i pielęgniarską. Personel medyczny stałe kontroluje postępy w powrocie pacjenta do pełni sprawności po przebytej chorobie.

O tym, czy pacjent dochodzi do pełni sił dzięki rehabilitacji, decyduje porównanie wyników badań i testów, które przeprowadza się na początku i na zakończenie leczenia.

Mowa o:
– teście wysiłkowym na początku i na końcu leczenia (test na ergometrze rowerowym lub test na bieżni ruchomej lub test 6-minutowego marszu) z oceną tolerancji wysiłkowej,
– ocenie nasilenia duszności na początku i na końcu leczenia (w skali nMRC),
– spirometrycznej ocenie czynnościowej układu oddechowego na początku i na końcu leczenia,
– ocenie stanu odżywienia (BMI oraz w skali NRS 2002 lub SGA) na początku i na końcu leczenia,
– ocenie funkcjonalnej (w skali Barthel) na początku i na końcu leczenia.

NFZ zapłaci 188 zł za osobodzień
Przyjęta stawka za każdy osobodzień rehabilitacji postcovidowej wynosi 188 zł. Koszty pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister zdrowia.

Świadczenia będą finansowane na podstawie sprawozdań i rachunków składanych przez realizatorów programu do właściwych Oddziałów Wojewódzkich NFZ.

Jeśli chcesz poznać szczegóły programu, ściągnij zarządzenie prezesa NFZ „Zarządzenie nr 63/2021/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.”.

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe