Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

The Lancet: preparat potrójny lepszy od podwójnego w leczeniu niekontrolowanej astmy

Źródło: DM/Lancet; NCBI; GINA
Autor: Marta Koblańska |Data: 17.10.2019
 
 
W skali globalnej astma zajmuje 16. miejsce wśród głównych przyczyn lat przeżytych z niepełnosprawnością. Szacuje się, że na całym świecie choruje na nią aż 300 milionów osób, a prawdopodobnie kolejne 100 milionów ludzi zachoruje do roku 2025. Jak wynika z publikacji w The Lancet wielu chorych może odnieść korzyści stosując preparat potrójny.
Na łamach wspomnianego czasopisma przedstawiono wyniki dwóch randomizowanych badań - TRIMARAN oraz TRIGGER - w których oceniono skuteczność dodania długodziałającego antagonisty receptorów muskarynowych u dorosłych pacjentów z niekontrolowaną astmą o nasileniu od umiarkowanej do ciężkiej, z co najmniej jednym zaostrzeniem w ciągu ostatniego roku. Początkowo wszyscy byli leczeni wziewnym glikokortykosteroidem i długodziałającym beta-mimetykiem (ICS+LABA), następnie uczestników przydzielono losowo do otrzymywania ICS+LABA+LAMA lub tylko do ICS+LABA przez 52 tygodnie; w badaniu wzięły udział w sumie 2592 osoby.

Po 26. tygodniach leczenia w obu badaniach wykazano istotną poprawę w zakresie zwiększenia FEV1 (TRIMARAN o 57ml i TRIGGER o 73ml; p odpowiednio 0,0080 i 0,0025) w grupie leczonej preparatem trójskładnikowym. Co więcej, dodanie LAMA od ICS i LABA wiązało się ze spadkiem częstości umiarkowanych i ciężkich zaostrzeń o odpowiednio 15% i 12%, jednak istotność statystyczną dla tej zależności wykazano jedynie w badaniu TRIMARAN (p=0,033). Nie wykazano dodatkowego zagrożenia wystąpienia działań niepożądanych po dodaniu LAMA - we wszystkich grupach pacjentów poważne zdarzenia niepożądane wystąpiły z podobną częstością.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe