Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Tocilizumab w leczeniu chorych na COVID-19

Udostępnij:
W badaniu COVINTOC nie wykazano korzyści z rutynowego stosowania tocilizumabu u pacjentów, obywateli Indii, hospitalizowanych z powodu COVID-19. Analiza post-hoc sugeruje korzyści z zastosowania tocilizumabu, jaką mogą odnosić pacjenci z ciężkim COVID-19.
W badaniu akronimie COVINTOC oceniono skuteczność i zastosowania tocilizumabu u indyjskich pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkim COVID-19. Badanie miało charakter wieloośrodkowego badania klinicznego III fazy typu open-label.

Pacjentów randomizowano do tocilizumabu oraz standardowego postępowania lub do standardowego postępowania. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów, u których doszło do progresji COVID-19 (ze stanu umiarkowanego do ciężkiego COVID-19 lub z ciężkiego do śmierci) w ciągu 14 dni.

Do ramienia interwencyjnego zrandomizowano 91 osób, a do grupy kontrolnej 89. Do progresji COVID-19 doszło u ośmiu (9%) pacjentów z grupy interwencyjnej i 11 (13%) z grupy kontrolnej, jednak różnica nie była istota statystycznie (różnica -3,71 punktów procentowych; 95% CI: -18,23 do 11,19). W analizie post-hoc, gdy uwzględniono progresję choroby w ciągu 28 dni, w grupie z ciężkim przebiegiem COVID-19 odnotowano przewagę dodania tocilizumabu do standardowego postępowania (progresja w grupie interwencyjnej: 16,0%; progresja w grupie kontrolnej: 34,1%; różnica: -18,15; 95% CI: -37,79 do 2,43; p=0,04). Odsetek poważnych zdarzeń niepożądany był podobny w obu grupach (20% vs. 17%).

W badaniu COVINTOC nie wykazano korzyści z rutynowego stosowania tocilizumabu u indyjskich pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19. Analiza post-hoc sugeruje korzyści z zastosowania tocilizumabu, jaką mogą odnosić pacjenci z ciężkim COVID-19.

Opracował lek. med. Mikołaj Kamiński

Przeczytaj także: „AOTMiT zaktualizowała listę leków zalecanych w farmakoterapii COVID-19” ,„Tocilizumab skuteczny u pacjentów z burzą cytokinową”.

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.