Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Tofacytynib w leczeniu pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19

Źródło: strona wydawcy: doi: 10.1056/NEJMoa2101643
Redaktor: Bogusz Soiński |Data: 08.07.2021
 
 
Wyniki badania STOP-COVID zespołu brazylijskich naukowców wskazują, że lek zmniejsza ryzyko śmierci lub niewydolności oddechowej.
Tofacytynib to inhibitor kinazy janusowej, który z powodzeniem jest stosowany między innymi w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. W niedawnych badaniach wykazano korzyści z używania barycytynibu, innego inhibitora kinazy janusowej, w leczeniu COVID-19. W badaniu o akronimie STOP-COVID zespół brazylijskich naukowców zbadał zastosowanie tofacytynibu u pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19.

Pacjenci byli randomizowani do tofacytynibu 10 mg lub placebo dwa razy dziennie do 14 dni lub do czasu wypisu ze szpitala. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów, u których doszło do śmierci lub niewydolności oddechowej w ciągu 28 dni.

W sumie zrandomizowano 289 pacjentów, 89% z nich otrzymało glikokortykosteroidy w czasie hospitalizacji. Ogółem odsetek wystąpienia pierwszorzędowych punktów końcowych wyniósł 18,1% w grupie interwencyjnej i 29% w grupie placebo (RR = 0,63; 95% CI: 0,41–0,97). Śmierć z jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 28 dni wystąpiła u 2,8% z grupy leczonej tofacytynibem i u 5,5% z grupy placebo (różnica nieistotna statystycznie). Odsetek poważnych zdarzeń niepożądanych był podobny w obu grupach.

Tofacytynib zmniejsza ryzyko śmierci lub niewydolności oddechowej u pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 w porównaniu z placebo.


Autor: lek. med. Mikołaj Kamiński


CI – Confidence Interval (przedział ufności), RR – Relative Risk (ryzyko względne)
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe