Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Trójlekowa terapia u dorosłych pacjentów z niekontrolowaną astmą: wyniki badania IRIDIUM

Źródło: Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński
Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 04.09.2020
 
 
W badaniu klinicznym o akronimie IRIDIUM porównywano efektywność oraz bezpieczeństwo leku wziewnego złożonego z mometazonu (glikokortykosteroid), indakaterolu (długodziałający agonista receptora beta-2, LABA) i glikopironium (angatonista receptorów muskarynowych) z połączeniem wziewnego glikokortykosteroidu oraz LABA w leczeniu pacjentów z niekontrolowaną astmą.
Do badania włączono dorosłych pacjentów z astmą, u których pomimo stosowania średniej lub wysokiej dawki długo kortykosteroidu oraz LABA doszło do zaostrzenia choroby w ciągu ostatniego roku oraz wartość natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) wynosiła mniej niż 80% wartości oszacowanej. Pacjentów zrandomizowano w równych proporcjach do jednej z pięciu grup: mometazon + indakaterol + glikopironium (MF+IND+GLI) (80/160 µg; 150 µg; 50 µg); mometazon + indakaterol (160/320 µg; 150 µg) lub flutikazon + salmeterol (500 µg; 50 µg). Pierwszorzędowym punktem końcowym była zmiana w wartości FEV1 po 26 tygodniach leczenia: porównywano terapię trójlekową z dwulekową.

Do każdego z ramion badania zrekrutowano po około 620 pacjentów. Zastosowanie połączenia trzech leków pozwoliło na uzyskanie większość wartości FEV1 po 26 tygodniach leczenia (poprawa kombinacji MF+IND+GLI w porównaniu z terapiami dwulekowymi: p<0,001). Nie wykazano istotnych różnic w profilach bezpieczeństwa badanych kombinacji lekowych.

Trójlekowa terapia astmy pozwoliła na większą poprawę funkcji płuc po 26 tygodniach leczenia w porównaniu z terapią dwulekową.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe