SPECJALIZACJE
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Trzy czwarte zachorowań na POCHP ma początek w dzieciństwie
Źródło: ScienceDaily/MK
Autor: Marta Koblańska |Data: 16.04.2018
 
 
Trzy czwarte przypadków POCHP ma swój początek w słabej funkcji szlaków płuc zaczynającej się w dzieciństwie. Szlaki te są związane z narażeniem w dzieciństwie oraz wzmocnieniem przez pewne czynniki w życiu dorosłym, wynika z badania opublikowanego w The Lancet Respiratory Medicine.
Podczas, gdy palenie pozostaje największym czynnikiem ryzyka POCHP, badanie demonstruje, że choroby wieku dziecięcego ( astma, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, alergiczny nieżyt nosa, egzema) i narażenie na palenie rodziców również wiążą się z POCHP. Kolejne badanie sugeruje istnienie okna możliwości podczas dzieciństwa pozwalającego zredukować ryzyko słabej funkcji płuc w życiu późniejszym.

Oba badania zidentyfikowały szlaki zmian funkcji płuc w ciągu życia, które pozostają związane z różnymi czynnikami ryzyka I ryzykiem choroby w wieku starszym. Zdaniem autorów to ważne w aspekcie przewidywania, zapobiegania oraz leczenia schorzenia.

Zdaniem badaczy ograniczenie narażenia na dym tytoniowy, kiedy palą rodzice oraz promocja immunizacji zostały zidentyfikowane jako cele zdrowia publicznego zapobiegające słabej funkcji płuc.

W pierwszym badaniu autorzy zidentyfikowali sześć szlaków opisujących jak zmienia się funkcja płuc wraz z wiekiem. Trzy z nich były związane z POCHP - grupa z funkcją płuc poniżej średniej we wczesnym życiu oraz szybkim ubytkiem funkcji płuc z życiu późniejszym oraz ci ze stałą niską funkcją płuc oraz ci z funkcją płuc poniżej średniej. W skojarzeniu te trzy szlaki były związane z trzema czwartymi wszystkich przypadków POCHP mających miejsce w wieku 53 lat ( 75,2 procent całości). Te trzy szlaki były również związane z dziecięca astmą, zapaleniem oskrzeli, zapaleniem płuc, nieżytem nosa, egzemą lub rodzicami mającymi astmę lub palącymi papierosy.

W drugim badaniu uczestnicy byli obserwowani od urodzenia do 24 roku życia. Dokonywane były pomiary ich funkcji płuc. Autorzy odkryli, że u około trzech czwartych noworodków w wieku miesiąca do sześciu miesięcy ze słaba funkcją płuc nastąpiła poprawa w czasie dzieciństwa, wskazując na możliwość podniesienia funkcji płuc i potencjalnie zminimalizowania ryzyka POCHP w życiu późniejszym. Zdaniem badaczy interwencje mające na celu maksymalizację wzrostu płuc mogą modyfikować ryzyko POCHP w wieku późniejszym.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe