Specjalizacje, Kategorie, Działy

Uwarunkowane mechanizmy modulacji bólu mogą zmniejszyć przewlekły kaszel

Udostępnij:
Według European Respiratory Journal mechanizmy kontroli endogennych inhibitorów, szczególnie tych aktywnych poprzez ból, mogą zmniejszać częstość pojawiania się kaszlu.
Naukowcy stwierdzili, że badanie mechanizmów warunkowej modulacji bólu było przydatne w ilościowym określaniu endogennego inhibitora bólu u osoby badanej i umożliwiło wgląd w mechanizmy choroby i skutki leczenia.

Należy zwrócić uwagę, że skuteczność uwarunkowanych mechanizmów podobnych do modulacji bólu w modulowaniu odczuć i odruchów w drogach oddechowych nie została zbadana ani u zdrowych ochotników, ani u pacjentów z opornym na leczenie przewlekłym kaszlem.

W randomizowanym, kontrolowanym badaniu krzyżowym wzięło udział 20 zdrowych osób (średni wiek 50 lat; 50% kobiet) i 20 pacjentów z przewlekłym kaszlem opornym na leczenie (średni wiek 60 lat; 55% kobiet) w celu zbadania wpływu endogennych hamujących mechanizmów kontrolnych powodujących potrzebę kaszlu. Pacjenci uczestniczyli w czterech randomizowanych wizytach interwencyjnych dotyczących kaszlu, wywołanego kapsaicyną.

Osoby badane poproszono o: zanurzenie dłoni w zimnej wodzie, zanurzenie dłoni w ciepłej wodzie, zanurzenie dłoni w ciepłej wodzie podczas dobrowolnego tłumienia kaszlu i braku interwencji. Naukowcy zarejestrowali wskaźniki napadów kaszlu i liczby kaszlnięć za pomocą ambulatoryjnego monitora kaszlu.

Naukowcy zaobserwowali zmniejszenie wywołanego kapsaicyną popędu do kaszlu (1,6 vs. 2,2; P <0,001) i liczby kaszlnięć (4,8 vs. 7,9; P <0,001) przy zanurzeniu rąk w zimnej wodzie w porównaniu z zanurzeniem w wodzie ciepłej. Wystąpiło podobne zmniejszenie skłonności do napadów kaszlu podczas zanurzenia w zimnej wodzie zarówno u zdrowych osób, jak i u pacjentów z przewlekłym kaszlem opornym na leczenie.

Wśród pacjentów z przewlekłym kaszlem opornym na leczenie, zanurzenie dłoni w zimnej wodzie i dobrowolne interwencje tłumiące kaszel były mniej skuteczne w zmniejszaniu pojawienia się kaszlu wywołanego kapsaicyną w porównaniu z osobami zdrowymi (P = 0,041).

Według badaczy, nieskuteczność tego mechanizmu u opornych na leczenie pacjentów z przewlekłym kaszlem w porównaniu ze zdrowymi osobami z grupy kontrolnej może wskazywać na osłabienie endogennych mechanizmów kontroli hamowania w patofizjologii opornego na leczenie przewlekłego kaszlu, co może być ważnym celem terapeutycznym.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.