Specjalizacje, Kategorie, Działy

W cieniu COVID-19 - wieloukładowy zespół zapalny dorosłych (MIS-A)

Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: HealthDay News
Amerykańskie Centrum Profilaktyki i Kontroli Chorób (CDC) opublikowało opisy przypadków pacjentów zakażonych koronawirusem (SARS-CoV-2) lub po przebytym zakażeniu, u których stwierdzono zespół przypominający wieloukładowy zespół zapalny u dzieci (MISC-C). Jest to wieloukładowy zespół zapalny dorosłych (MIS-A).
Amerykańskie Centrum Profilaktyki i Kontroli Chorób (CDC) opublikowało opisy przypadków pacjentów zakażonych koronawirusem (SARS-CoV-2) lub po przebytym zakażeniu, u których stwierdzono zespół przypominający wieloukładowy zespół zapalny u dzieci (MISC-C). Jest to wieloukładowy zespół zapalny dorosłych (MIS-A).

Dr Sapna Bamrah Morris, specjalistka chorób zakaźnych, wraz ze współpracownikami z zespołu szybkiego reagowania CDC (COVID-19) przedstawiła historie 27 pacjentów, którzy mieli aktualnie lub w przeszłości pozytywny wynik testu na SARS-CoV-2. Nie stwierdzono u nich dolegliwości ze strony układu oddechowego, jednak jednocześnie zdiagnozowano problemy kardiologiczne, gastrologiczne, dermatologiczne i neurologiczne.
Zwrócono uwagę na rozpoznanie u tych pacjentów wieloukładowego zespołu zapalnego dorosłych (MIS-A), który przypomina MIS-C. Jak wspomniano pacjenci mieli minimalne objawy ze strony układu oddechowego, za to16 miało objawy kardiologiczne, 13 objawy żołądkowo-jelitowe, a pięciu dermatologiczne. Pomimo skąpych objawów ze strony układu oddechowego u dziesięciu pacjentów w opisach stwierdzono zmiany radiologiczne płuc. W chwili wstępnej oceny dziesięciu pacjentów miało dodatnie wyniki testu łańcuchowej reakcji polimerazy SARS-CoV-2 (PCR), sześciu negatywne wyniki testu PCR SARS-CoV-2, ale czterech miało dodatnie wyniki testu na obecność przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2, a dwóch dodatnie wyniki testu PCR SARS-CoV-2 między 14 a 37 dniami przed przyjęciem.

Rozpoznanie MIS-A umocniło badaczy w przekonaniu, że potrzebne są dalsze analizy, aby zrozumieć patogenezę i długoterminowe skutki tego schorzenia, a co najważniejsze, że konieczne są działania ograniczające rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.