Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie dzieci

Źródło: Komisja Eurpejska/CORDIS
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 10.06.2022
 
 
Technologia noszona na ciele posłużyła do pomiaru możliwych korelacji pomiędzy aktywnością fizyczną, zanieczyszczeniem powietrza oraz zdrowiem układu oddechowego u dzieci. Ze wstępnych ustaleń wynika, że konieczne jest pilne działanie.
Niemal 99 proc. globalnej populacji żyje w rejonach, w których poziomy zanieczyszczenia powietrza przekraczają normy jakości powietrza ustalone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Wiąże się to z poważnymi zagrożeniami dla zdrowia, na które dzieci są szczególnie narażone.

– Dzieci wdychają więcej zanieczyszczeń z powietrza na kilogram masy ciała. Dzieciństwo to ważny okres dla rozwoju i wzrostu układu oddechowego. W samej Europie każdego roku około 200 000 dzieci zapada na astmę dziecięcą ze względu na zanieczyszczenia powiązane z ruchem ulicznym – zauważa koordynator projektu APPARHU, Mark Nieuwenhuijsen, profesor ds. badań naukowych z zakresu epidemiologii środowiskowej w Barcelońskim Instytucie Zdrowia Globalnego w Hiszpanii.

Pomiar narażenia na zanieczyszczenia
Bez wątpienia aktywność fizyczna przynosi wiele korzyści zdrowotnych. Uprawianie sportu na obszarach o wysokim poziomie zanieczyszczenia powietrza wiąże się z potencjalnym wpływem na zdrowie układu oddechowego.

– Podczas ćwiczeń fizycznych wdycha się więcej powietrza. Zwiększa to ilość zanieczyszczeń dostających się do dróg oddechowych, gdzie mogą powodować uszkodzenia – wyjaśnia Nieuwenhuijsen.

Twórcy projektu APPARHU, realizowanego dzięki wsparciu programu „Maria Skłodowska-Curie”, mieli na celu opracowanie nowych metodologii pozwalających uzyskać odpowiedź na to pytanie. Dane pozyskano z badania ludzkiego ekspozomu na wczesnym etapie życia (HELIX). Analizy realizowane w ramach projektu obejmowały łącznie 1301 par matka-dziecko pochodzących z Grecji, Hiszpanii, Francji, Litwy, Norwegii oraz Zjednoczonego Królestwa.

– Przeanalizowaliśmy modele prenatalne. Wiązało się to z oceną tego, w jaki sposób poziomy aktywności fizycznej i narażenia na zanieczyszczenia powietrza w przypadku kobiet w ciąży mogą wpływać na układ oddechowy dzieci w wieku od 6 do 12 lat – dodaje Sarah Koch, pracująca nad projektem stypendystka programu „Maria Skłodowska-Curie”.

W ramach projektu oceniono również poziomy aktywności fizycznej oraz narażenia na zanieczyszczenia w powietrzu w przypadku dzieci w wieku od 6 do 12 lat. W tym celu wykorzystano niewielkie czujniki noszone na ciele, które dokonywały pomiaru aktywności fizycznej oraz narażenia na zanieczyszczenie powietrza.

Dokładniejsze algorytmy
Choć wstępne analizy nie wykazały statystycznie istotnego wpływu aktywności fizycznej czy też narażenia na zanieczyszczenia na zdrowie układu oddechowego dzieci, Koch podkreśla, że konieczne jest dokładniejsze przeanalizowanie uzyskanych danych.

– Dane pochodzą z sześciu różnych kohort. Musimy wyłonić potencjalne efekty, które mogły zostać przeoczone podczas analizy danych w całej puli – zauważa.

Innym ważnym wnioskiem uzyskanym w trakcie prac nad projektem jest fakt, że algorytmy wykorzystywane do obliczania dawek zanieczyszczeń we wdychanym powietrzu są nadal mało precyzyjne, szczególnie jeśli chodzi o dzieci.

– Urządzenia noszone na ciele wykorzystywane do oceny aktywności fizycznej muszą być zaawansowane, aby dało się opracować dokładniejsze algorytmy uwzględniające wiek, płeć, poziom sprawności fizycznej, wielkość płuc oraz poziomy intensywności aktywności fizycznej. Noszone na ciele czujniki zanieczyszczenia powietrza są obecnie dopracowywane. Celem tych zaawansowanych prac jest sprawienie, by czujniki były lżejsze i mniej wrażliwe na pył czy wilgoć – stwierdza.

W przyszłości Koch chce wykorzystać takie nowoczesne czujniki do pomiaru zanieczyszczenia powietrza i aktywności fizycznej w mniejszej grupie 150 uczestników. Badaczka uważa, że umożliwi to opracowanie lepiej spersonalizowanych algorytmów na potrzeby bardziej precyzyjnego oszacowania wdychanych dawek zanieczyszczenia powietrza.

W międzyczasie w badaniu ponownie podkreślono fakt, że poziomy zanieczyszczenia powietrza we wszystkich sześciu europejskich krajach przekraczały poziomy zalecane przez WHO. Z kolei zaobserwowane poziomy aktywności fizycznej u dzieci były niższe niż zalecane.

– Miejscy planiści, praktycy z zakresu opieki zdrowotnej oraz politycy powinni nadal działać na rzecz ograniczenia poziomów zanieczyszczenia powietrza, jednocześnie umożliwiając dzieciom angażowanie się w aktywność fizyczną. Musimy zredukować poziomy zanieczyszczenia powietrza, tak by przyszłe pokolenia mogły żyć w zdrowym środowisku – zauważa Koch.

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.